Expired: Kaikille avoin Marjaniemen Nokan 2. kehittämistyöpaja

Toivomme laajasti mukaan myös alueen toimijoita kehittämään Marjaniemen Nokan aluetta!

Marjaniemen Nokan asemakaavatyö käynnistyi kesällä 2018 inventoinneilla ja ideointivaiheella. Lokakuussa pidettiin ensimmäinen ideointivaiheen kehittämistyöpaja.

Varsinaisen asemakaavan pohjaksi halutaan kuulla kuntalaisten ja yrittäjien tarkentavia ajatuksia Nokan alueen nykyisistä ja tulevista toiminnoista ja aluevarauksista. Ensimmäisen työpajan ja suunnittelijoiden ideoiden pohjalta on nyt laadittu kartalle alustavia vaihtoehtoisia suunnitelmia, joihin asukkaat ja toimijat voivat ottaa kantaa. Tämän 2. työpajan näkemysten pohjalta laaditaan kevään aikana asemakaavaluonnos, joka tulee aikanaan nähtäville erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Tervetuloa toiseen osallistavaan työpajaan kunnantalon Luotosaliin maanantaina 25.2. klo 17.30.

Työpajassa ovat mukana Sweco Finland Oy:stä Tapio Tuuttila, kaava-arkkitehti Kaisa Mäkiniemi ja arkkitehti Kristiina Strömmer.

Lisätietoja:

Kristiina Strömmer, arkkitehti / Sweco Finland Oy, p. 040 7090 985, kristiina.strommer@sweco.fi
Markku Maikkola, tekninen johtaja / Hailuodon kunta, p. 044 4973 510, markku.maikkola@hailuoto.fi