Juhannuskokot – Oulu-Koillismaan Pelastuslaitos

Juhannus lähestyy ja sen myötä kysymykset juhannuskokkojen polttamisesta. Osassa maata on voimassa olevia metsäpalovaroituksia, mutta tämän hetkisen ennusteen mukaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella ei ole voimassa olevia varoituksia jotka estäisivät juhannuskokkojen polttamisen.

Juhannuskokkojen polttamisessa on huomioitava seuraavaa:

 • Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksenantaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset,että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara onilmeinen (pelastuslaki § 6).

Lisäksi on huomioitava rakennusten läheisyys. Polttajaltaan karannut avotuli tai juhannuskokon kipinät sytyttävät rakennuksia siinä missä metsää tai maastoa. Varoitukset voi selvittää mm. säätiedotuksista tai ilmatieteenlaitoksen Internet-sivuilta osoitteesta www.ilmatieteenlaitos.fi. Näyttää todennäköiseltä, että juhannuksena 2021 ei ole voimassa metsä- tai ruohikkopalovaroituksia Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella.

 • Juhannuskokon polttamiselle on saatava maanomistajan lupa.
 • Oulussa ympäristönsuojelumääräykset kieltävät avotulen teon taajaan asutulla alueella muualla kuin ulkona sijaitsevassa tulisijassa tai erikseenmerkityllä tulentekopaikalla. Pääsiäis-, juhannus- tai muista ”juhlakokoista” ei ole kirjattu poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksiin.
 • Juhannuskokosta aiheutuviin savuhaittoihin ja palovaaraan on syytä kiinnittää huomiota myös niissä kunnissa, joissa ei ole voimassa olevia  ympäristönsuojelumääräyksiä. Taajaan asutulla alueella kokot ja nuotiot aiheuttavat helposti savuhaittaa, josta tulen sytyttäjä on korvausvelvollinen. Jos savuhaitat ovat mahdollisia, on kokon sijasta syytä tyytyä nuotioon tai luopua polttamisesta kokonaan.
 • Polttopaikan tulisi olla kaikissa tapauksissa rannan läheisyydessä palamattomalla maapohjalla. Suurehkon/ suuren juhannuskokonetäisyys metsään tai rakennuksiin tulisi olla poltettavan materiaalinmäärästä ja olosuhteista riippuen vähintään 50 metriä (Ohje esim.: 50metriä + 2 metriä/ kasakuutiometri).
 • Polttopaikan ympäristö on tarvittaessa kasteltava huolellisesti ennen kokon sytyttämistä.
 • Juhannuskokossa saa polttaa vain kuivaa ja käsittelemätöntä puuta, oksia ja risuja. Paperia, pahvia, heiniä yms. voi käyttää sytykkeenä.
 • Juhannuskokkoa ei saa missään tapauksessa sytyttää bensalla tai muulla erittäin herkästi syttyvällä palavalla nesteellä.
 • Juhannuskokon polttajan tai muun avotulen tekijän on varattavapolttopaikalle riittävästi sammutusvälineitä kokon sammuttamiseen. Sammutteena on oltava vettä.
 • Juhannuskokon polttaja tai muun avotulen tekijä on vastuussa siitä, että poltto ei aiheuta vaaraa yleisölle tai sivullisille.
 • Juhannuskokon polttaja tai muun avotulen tekijä vastuussavahingoista, joita poltosta voi aiheutua. Hän on myös vastuussa kokon jälkisammutuksesta ja -vartioinnista sekä palamisjätteiden käsittelystä.

Hätäkeskus ei ota vastaan juhannuskokkoja koskevia ilmoituksia. Juhannuskokosta voi ilmoittaa pelastuslaitokselle käyttämällä sähköistä ilmoituspohjaa. Ilmoituslomake löytyy pelastuslaitoksen Internet-sivuilta http://www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos/tulentekoilmoitus

Juhannuskokon polttamista suunnittelevan on hyvä huomata, että jos juhannuskokosta tehdään ”aiheeton” hätäpuhelu, on hätäkeskuksen tehtävä pelastustoimelle hälytysilmoitus ja pelastuslaitoksen yksiköiden lähdettävä suorittamaan tehtävää. Juhannuskokon polttajan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava, että poltosta ei tehdä aiheettomia hätäilmoituksia. Tämä onnistuu rajoittamalla polton kokoa, polttamalla kuivaa ja hyvin palavaa puutavaraa/risuja, joista ei muodostu voimakasta savua sekä tiedottamalla juhannuskokosta lähiympäristön asukkaita. Pelastuslaitoksen asemapaikoilta voi kysyä neuvoja juhannuskokon turvallisesta polttamisesta. Pelastuslaitos haluaa toivottaa tämän tiedotteen myötä rauhallista ja turvallista juhannusta.

 

Jarkko Heikkinen

Palotarkastusinsinööri

Oulussa 23.6.2021