JATKOPÄÄTÖS Tartuntatautilain 58 §:n ja 58 g §:n mukainen päätös Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueelle 1.1.2022-15.1.2022

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT

Määräys

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §)

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla kokonaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Määräys

Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta (58 g §)

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentin kohdissa 1, 2, 3, 4 ja 6 tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Edellä mainittuja 58 g § 4 momentissa tarkoitettuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2005 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.
Tämä määräys tilojen väliaikaisesta sulkemisesta ei koske tartuntatautilain 58 g § 4 momentin kohdan 5 mukaisia tiloja.

5-kohdan mukaisia tiloja ovat sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat. Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja toimijat, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän päätöksen perusteluissa.

Voimassaolo

Määräykset ovat voimassa ajalla 01.01.2022 – 15.01.2022.

 

Lue koko päätös tästä.

PSAVI valitusosoitus yleinen