Jätehuolto

Kodin ja kesäasunnon jätehuollon järjestäminen on kiinteistön haltijan vastuulla. Käytettävissä olevia jäteastioita, niiden kokoa, sijaintia ja tyhjentämistä ohjataan jätehuoltomääräysten avulla.

Hailuodossa on Oulun Jätehuollon jäteasema, joka sijaitsee osoitteessa Viinikantie 86 B. Jäteasemaa hoitaa Hailuodon 4H-yhdistys. Jäteasema on tarkoitettu yksityistalouksien käyttöön. Jäteasemalle voidaan ottaa myös pieniä määriä ongelma-, purku- ja rakennusjätettä.

Jäteasema on avoinna maanantaisin klo 16.30–19.30. Rakennus- ja sekajätteistä perittävä maksu on 30 euroa/kuorma. Kuorma saa olla maksimissaan 200 kg. Jäteasema ottaa myös vastaan SER-jätteitä.

Suuret määrät yksityistalouksien ongelma-, purku ja rakennusjätettä sekä yritysten seka- ja hyötyjätteet sekä vaaralliset jätteet toimitetaan Ouluun Ruskon jätekeskukseen.

Hailuodossa on ekojätteille omat keräyspisteet, jotka on tarkoitettu tuotepakkausjätteille. Ekopiste sijaitsee Hailuodon K-marketin vieressä torilla.

Risuja ja haravointijätettä varten on Viinikantien varressa maatuvan jätteen vastaanottopiste. Vastaanottopiste on avoinna muutamana viikonloppuna vuodessa – touko-kesäkuussa keväisin ja elo-syyskuussa syksyisin. Vastaanottopistettä hoitaa Hailuodon 4H-yhdistys, joka tiedottaa tarkoista aukioloajoista verkossa ja kuntatiedotteessa. Yhdistys perii vastaanottopisteeseen toimitetusta maatuvasta jätteestä pienen maksun.

Jätehuoltomääräyksissä kerrotaan jätelainsäädännön tavoitteet ja edistetään lainsäädännön toimeenpanoa ja toteutusta Oulun seudulla. Jätehuoltomääräykset auttavat ja ohjaavat kiinteistöjä järjestämään jätehuoltonsa niin, että siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja tuloksena on mahdollisimman toimiva jätehuolto.