Jalankulku– ja pyöräilyväylän suunnittelu välille Ailasto – Keskikylä käynnistynyt

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen maantielle 816 (Luovontie). Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Hailuodon kunnan kanssa. Sijainti on esitetty tarkemmin alla olevassa kartassa.

Maantielle 816 suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Ailasto – Keskikylä. Suunnittelujakson pituus on noin 6,0 km. Nyt laadittava tiesuunnitelma pohjautuu v. 2004-2005 laadittuun tiesuunnitelmaan ”Maantien 816 kevyen liikenteen väylä välillä Ailasto – Sauvola”.

Suunnittelutyö on käynnistynyt valmistelevilla toimenpiteillä kesäkuussa 2017. Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka pidetään Hailuodossa syksyn 2017 aikana. Yleisötilaisuudesta julkaistaan erikseen ilmoitus paikallislehdessä.

Tiesuunnitelman valmistuttua marraskuussa 2017 suunnitelma lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä maantielain mukaisessa käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Hailuodon kunnalta. Ennen lausuntojen antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä suunnitelmasta muistutus. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyjen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus lähettää suunnitelman Liikennevirastoon, joka antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu helmikuussa 2018.

Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on noin 1,0 M€ (alv 0 %). Hanke on pyrkimys toteuttaa vuoden 2018-2019 aikana ns. MALPE- rahoituksella (Oulun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen aiesopimus).  Aiesopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa erityisesti kasvukeskuksissa. Lopullinen hankkeen toteuttamislaajuus päätetään suunnittelutyön aikana.

Lisätietoja:

Pohjois- Pohjanmaan ely- keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, ari.kuotesaho@ely-keskus.fi

Hailuodon kunta, tekninen johtaja Markku Maikkola puh. 044 497 3510, markku.maikkola@hailuoto.fi 

Plaana Oy, projektipäällikkö Ville Nikkinen, puh. 040 739 1761, ville.nikkinen@plaana.fi