Isyyden selvitys ja vahvistaminen

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta: pohde.fi.

Lain mukaan, kun lapsi on syntynyt avioliitossa, aviomies on lapsen isä. Kun lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, isyyden vahvistaminen vaatii toimia lapsen vanhemmilta ja viranomaisilta. Isyyden vahvistaminen tapahtuu tunnustamalla tai kanneteitse. Kanteen voi tehdä lapsi itse tai isäksi epäilty mies. Isyys vahvistetaan maistraatissa tai tuomioistuimen päätöksellä.

Isyyden voi tunnustaa jo raskauden aikana äitiysneuvolassa tai äidin kotikunnan lastenvalvojalle. Tehtäessä isyyden tunnustusta lastenvalvojalle, tulee esittää todistus raskaudesta.

Mikäli isyyttä ei ole tunnustettu ennen lapsen syntymää, lastenvalvoja aloittaa isyyden selvittämisen saatuaan tiedon syntyneestä lapsesta tai alle 18-vuotiaasta lapsesta, jonka isyyttä ei ole vahvistettu tai isyys on kiistetty.

Hailuodossa lastenvalvojan tehtäviä hoitaa sosiaalityöntekijä.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä, p. 044 4973 521.