Osallistu ja vaikuta

Palaute

Lähetä palautetta Hailuodon kunnalle täyttämällä palautelomake. Voit lähettää kysymyksiä, kertoa kehitysideoita, vinkata epäkohtia tai virheitä sekä antaa kiitosta toiminnoistamme.

Palautelomakkeen kautta ei voi hoitaa kunnan laskuihin liittyviä asioita tai perua varattuja aikoja esim. lääkärille. Lomakkeella ei tule lähettää arkaluontoisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

 

Kuntalaisaloite

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Oikeusministeriön tuottama ja ylläpitämä Kuntalaisaloite.fi-palvelu tarjoaa pohjan kuntalaisaloitteiden tekemiselle sekä suomeksi että ruotsiksi.

 

Vaalit

Yleiset vaalit tarkoittaa, että vaaleissa äänioikeus on yleinen eli se on kaikilla säädetyt edellytykset täyttävillä henkilöillä. Hailuodossa äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit

  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi
  • kuntavaalit joka neljäs vuosi
  • tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) joka kuudes vuosi ja
  • Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia

  • neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja
  • neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä

Lisätietoa oikeusministeriön vaalisivustolta.