Esteettömyys

Hailuodon vanhus- ja vammaisneuvoston alainen esteettömyystyöryhmä on laatinut vuonna 2019 esteettömyysoppaan, johon on kerätty tietoja julkisista ja yksityisistä palveluista ja joistakin matkakohteista. Opas on päivitetty 10.8.2022.

Hailuodon rakennuskanta on vanhaa, minkä vuoksi voimassa olevan esteettömyysasetuksen määräykset täyttäviä tiloja on vähän. Oppaan tarkoitus on auttaa liikuntaesteisiä arvioimaan tilojen soveltuvuutta itselleen.

 

Esteettömyysoppaan voit lukea tästä.