Tilinpäätös ja toimintakertomus

Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toimintakertomus sisältää talousarviossa asetettujen tavoitteiden vuosittaisen toteutumisen sekä kunnan taloudellisen tilanteen.

2016

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Arviointikertomus

2015

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Arviointikertomus

2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Arviointikertomus

2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Arviointikertomus