Talous- ja tilastotietoa

Hailuoto on vakavarainen kunta ja kunnan elinkeinorakenne on monipuolinen. Hailuoto on aktiivinen toimija Oulun seudulla ja tarjoaa laadukkaat julkiset ja yksityiset palvelut niin ympärivuotisille asukkaille, vapaa-ajan asukkaille kuin matkailijoille.

Tilastotietoa

Avainluku tiedot vuodelta
Taajama-aste % 2016 52,5
Väkiluku 2017 967
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta % 2017 -2,7
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä % 2017 12,6
15-64-vuotiaiden osuus väestöstä % 2017 50,1
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä % 2017 37,3
Ruotsinkielisten osuus väestöstä % 2017 0,0
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä % 2017 0,9
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2016 -5
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2016 5
Perheiden lukumäärä 2016 270
Asuntokuntien lukumäärä 2016 491
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus % 2016 96,
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus % 2016 12,
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä % 2016 72,8
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä % 2016 29,7
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä 2016 337
Työllisyysaste % 2016 67,9
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus % 2015 55,
Työttömien osuus työvoimasta % 2016 11,8
Eläkeläisten osuus väestöstä % 2016 42,6
Taloudellinen huoltosuhde 2016 195,
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 2015 228
Alkutuotannon työpaikkojen osuus % 2015 24,1
Jalostuksen työpaikkojen osuus % 2015 5,7
Palvelujen työpaikkojen osuus % 2015 68,4