Talous- ja tilastotietoa

Hailuoto on vakavarainen kunta ja kunnan elinkeinorakenne on monipuolinen. Hailuoto on aktiivinen toimija Oulun seudulla ja tarjoaa laadukkaat julkiset ja yksityiset palvelut niin ympärivuotisille asukkaille, vapaa-ajan asukkaille kuin matkailijoille.

Tilastotietoa

Avainluku tiedot vuodelta
Taajama-aste % 2018 54,8
Väkiluku 2019 959
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta % 2019 -1,5
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä % 2019 13,8
15-64-vuotiaiden osuus väestöstä % 2019 48,1
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä % 2019 38,2
Ruotsinkielisten osuus väestöstä % 2019 0,0
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä % 2019 0,9
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2019 -10
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2019 -5
Perheiden lukumäärä 2019 261
Asuntokuntien lukumäärä 2019 490
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus % 2019 98
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus % 2018 11,8
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä % 2018 75,7
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä % 2018 31,4
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä 2018 335
Työllisyysaste % 2018 71,9
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus % 2017 54,7
Työttömien osuus työvoimasta % 2018 7,5
Eläkeläisten osuus väestöstä % 2018 43,5
Taloudellinen huoltosuhde 2018 190,7
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä 2017 246
Alkutuotannon työpaikkojen osuus % 2017 22,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus % 2017 9,3
Palvelujen työpaikkojen osuus % 2017 66,7