Talous- ja tilastotietoa

Hailuoto on vakavarainen kunta ja kunnan elinkeinorakenne on monipuolinen. Hailuoto on aktiivinen toimija Oulun seudulla ja tarjoaa laadukkaat julkiset ja yksityiset palvelut niin ympärivuotisille asukkaille, vapaa-ajan asukkaille kuin matkailijoille.

Tilastotietoa

Avainluku tiedot vuodelta
Taajama-aste % 2014 53,6
Väkiluku 2014 997
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta % 2014 -0,2
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä % 2014 12,4
15-64-vuotiaiden osuus väestöstä % 2014 54,1
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä % 2014 33,5
Ruotsinkielisten osuus väestöstä % 2014 0,0
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä % 2014 0,6
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2014 -8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2014 4
Perheiden lukumäärä 2014 274
Asuntokuntien lukumäärä 2014 495
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus % 2014 96,2
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus % 2014 12,1
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä % 2014 71,5
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä % 2014 29,3
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä 2013 345
Työllisyysaste % 2013 65,1
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus % 2013 56,5
Työttömien osuus työvoimasta % 2013 11,1
Eläkeläisten osuus väestöstä % 2013 41,7
Taloudellinen huoltosuhde 2013 189,6
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 2013 237
Alkutuotannon työpaikkojen osuus % 2014 22
Jalostuksen työpaikkojen osuus % 2014 7
Palvelujen työpaikkojen osuus % 2014 69,6