Talous- ja tilastotietoa

Hailuoto on vakavarainen kunta ja kunnan elinkeinorakenne on monipuolinen. Hailuoto on aktiivinen toimija Oulun seudulla ja tarjoaa laadukkaat julkiset ja yksityiset palvelut niin ympärivuotisille asukkaille, vapaa-ajan asukkaille kuin matkailijoille.

Tilastotietoa

Avainluku tiedot vuodelta
Taajama-aste % 2021 52,9
Väkiluku 2021 950
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta % 2021 0,1
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä % 2021 12,1
15-64-vuotiaiden osuus väestöstä % 2021 48,2
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä % 2021 39,7
Ruotsinkielisten osuus väestöstä % 2021 0,0
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä % 2021 1,4
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2021 -12
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2021 10
Perheiden lukumäärä 2021 255
Asuntokuntien lukumäärä 2021 492
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus % 2021 97,6
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus % 2021 14,8
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä % 2021 78,7
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä % 2021 34,4
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä 2021 338
Työllisyysaste % 2021 75,7
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus % 2021 54,2
Työttömien osuus työvoimasta % 2021 8,9
Eläkeläisten osuus väestöstä % 2021 43,6
Taloudellinen huoltosuhde 2021 181,1
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä 2021 226
Alkutuotannon työpaikkojen osuus % 2021 23,9
Jalostuksen työpaikkojen osuus % 2021 11,1
Palvelujen työpaikkojen osuus % 2021 62,4