Talous- ja tilastotietoa

Hailuoto on vakavarainen kunta ja kunnan elinkeinorakenne on monipuolinen. Hailuoto on aktiivinen toimija Oulun seudulla ja tarjoaa laadukkaat julkiset ja yksityiset palvelut niin ympärivuotisille asukkaille, vapaa-ajan asukkaille kuin matkailijoille.

Tilastotietoa

Avainluku tiedot vuodelta
Taajama-aste % 2017 53,5
Väkiluku 2018 974
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta % 2018 0,7
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä % 2018 13,7
15-64-vuotiaiden osuus väestöstä % 2018 48,8
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä % 2018 37,6
Ruotsinkielisten osuus väestöstä % 2018 0,0
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä % 2018 1,0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2018 -3
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2018 10
Perheiden lukumäärä 2018 267
Asuntokuntien lukumäärä 2018 482
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus % 2018 97,1
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus % 2017 12,1
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä % 2017 74,6
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä % 2017 31,0
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä 2017 340
Työllisyysaste % 2017 72,2
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus % 2016 56,7
Työttömien osuus työvoimasta % 2017 9,8
Eläkeläisten osuus väestöstä % 2017 43,3
Taloudellinen huoltosuhde 2017 184,4
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä 2016 250
Alkutuotannon työpaikkojen osuus % 2016 22,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus % 2016 7,6
Palvelujen työpaikkojen osuus % 2016 68,4