Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto pyrkii edistämään ikäihmisten ja vammaisten selviytymistä asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnoissa.

Neuvosto on mukana ikääntyneen väestön tukemiseen liittyvän suunnitelman laadinnassa. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto.

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma_2022

Palautetta vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan liittyen voi lähettää perusturvajohtaja Pia Piispaselle, pia.piispanen(a)hailuoto.fi.

Vanhus- ja vammaisneuvosto
Rantasuo Pirkko pj
Raili Louhimaa vpj
Anne Junnikkala jäsen
Raija Tuhkanen jäsen
Hannu Tuhkanen jäsen
Tuula Paltakari-Piekkola jäsen
Raili Haapala jäsen
Marja Rantasuomela Hailuodon ev.-lut. seurakunta
Airi Sipilä Eläkeliitto Hailuodon yhdistys ry
Piispanen Pia sihteeri

 

Edustaja kunnanvaltuustossa
Raija Tuhkanen vara Hannu Tuhkanen

Edustaja Elävä saari -valiokunnassa
Raili Louhimaa vara Airi Sipilä