Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto pyrkii edistämään ikäihmisten ja vammaisten selviytymistä asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnoissa.

Neuvosto on mukana ikääntyneen väestön tukemiseen liittyvän suunnitelman laadinnassa. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto.

Vanhus- ja vammaisneuvoston vuoden 2020 toimintasuunnitelma

Palautetta vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan liittyen voi lähettää perusturvajohtaja Pia Piispaselle, pia.piispanen(a)hailuoto.fi.

Vanhus- ja vammaisneuvosto
Rantasuo Pirkko pj
Anne Junnikkala jäsen
Raili Louhimaa jäsen
Raija Tuhkanen jäsen
Hannu Tuhkanen jäsen
Tuula Paltakari-Piekkola jäsen
Raili Haapala jäsen
Marja Rantasuomela Hailuodon ev.-lut. seurakunta
Airi Sipilä Eläkeliitto Hailuodon yhdistys ry
Piispanen Pia sihteeri

POISSA
Anne Junnikkala jäsen
Marja Rantasuomela jäsen Hailuodon seurakunta