Museo- ja historiatoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on:

  • edistää Hailuodon kunnan kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuskantakokonaisuuden, mm. Kniivilän museon säilymistä korjausrakentamisen ja kehittämisen keinoin
  • selvittää ja edistää rakennusten uusia käyttötarkoituksia
  • selvittää rakennuskannan välittömiä korjaustarpeita sekä
  • edistää korjausten käytännön toteuttamista julkisen rahoituksen turvin
  • edistää perinnetoimintaa, sen kehittämistä sekä tapahtumatuotantoa
  • tukea Hailuodon historiahankkeiden suunnittelua, toteuttamista ja tuotteistamista osana kunnan kehittämistä ja hankkeita
  • edistää ja tukea Hailuodon historian uutta tutkimusta sekä siihen liittyvää tietoisuutta.

 

Museo- ja historiatoimikunnan kokousmuistiot:

Museo-ja historiatoimikunta_muistio_ 25.5.2022

Museo- ja historiatoimikunta_muistio_22.6.2022