Sidonnaisuusilmoitukset

Nimi Luottamus- tai virkatehtävä Sidonnaisuus
Iljana Mikko Kunnanvaltuuston pj, Maapoliittisen ohjausryhmän jäsen, Kirkonkylän rakennuskaavan päivityksen ja laajentamisen ohjausryhmän jäsen Hailuodon Kuivuriosuuskunta (Y-tunnus 0598481-1) tj, Hailuodon Keskikylän Puimayhtymä (omistusosuus 1/16), Yksityinen elinkeinonharjoittaja (kasvinviljelytila, Y-tunnus 245466-1), Hailuodon riistainhoitoyhdistyksen hallituksen jäsen, Metsänhoitoyhdistys Oulun Seutu ry:n hallituksen jäsen, Rantatien tiekunnan vpj, maatalousmaata 19 ha, metsämaata 95 ha, kiinteistörekisterit 72-402- 20-48; 41-4; 75-9; 6-64; 12-33; 72-401-31-41
Ketola Markku Kunnanvaltuuston 1.vpj, Tarkastuslautakunnan vpj Hailuodon Vesihuolto Oy:n johtokunta, Hailuodon laajakaistaosuuskunnan johtokunta,kiinteistö 72-401-14-98
Tuhkanen Kari Kunnanvaltuuston 2.vpj, Elävä saari -valiokunnan vpj PPSHP:n valtuuston jäsen vuoden 2022 loppuun, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Lakeuden alueellisen neuvottelukunnan jäsen (Hailuodon edustaja), Vihreäliitto-puolueen puoluevaltuuston jäsen (Oulun piirin edustaja), Lakeuden vihreiden vpj
Siekkinen Teija Kunnanhallituksen pj Pohuke ky, tj
Tuomikoski Mikko Kunnanhallituksen vpj Hailuodon laajakaistaosuuskunnan hallituksen vpj, Oulun käräjäoikeuden lautamies, Kunnan nimeämä varaedustaja Hailuodon Vesihuolto Oy:ssä, Hailuodon Nuorisoseuran johtokunnan vpj, Tmi Mikko Tuomikoski, Haapalantien tiekunnan hoitokunnan pj
Luoma-aho Leena Kunnanhallituksen jäsen Hailuodon Vesihuolto Oy:n hallituksen jäsen, Hailuodon Biovoima Oy:n hallituksen jäsen, MTK-Hailuodon sihteeri, Rantatien hoitokunnan jäsen
Mäkelä Mikko Kunnanhallituksen jäsen kiinteistö 72-401-32-33 4,8 ha, kiinteistö 72-402-31-3 11,1 ha, poliisin neuvottelukunta, Oulun seudun ympäristötoimen varajäsen
Parrila Maarit Kunnanhallituksen jäsen Hailuodon Nuorisoseura ry:n pj,Hailuodon srk kirkkovaltuuston pj, Osao yhtymäkok. edustajan varajäsen, Osaon hallituksen varajäsen
Tero Jorma Kunnanhallituksen jäsen ei sidonnaisuuksia
Vähämetsä Arto Kunnanhallituksen jäsen OP Hailuodon pankkitoiminnan hallituksen pj, Maatila- ja mökkimajoituksen omistaja, Hailuodon srk kirkkoneuvoston jäsen, MTK-Hailuodon johtokunnan pj, Viinikanlahden tiekunnan toimitsijoiden pj, Hailuodon venesatamayhdistyksen pj, Kiinteistö 72-401- 34-56; 10-113; 21-34
Alikoski Maarit kunnanjohtaja, Johtoryhmä Kunnan nimeämänä edustajana Kuntarahoitus Oy, Monetra Oy,Technopolis Oyj, Oulu Innovation Oy, Nouseva Rannikkoseutu ry
Sipilä Kaija Sivistysjohtaja, Johtoryhmä Loma-asunto osakeomistus (50%) as oy Marjaniemen Helmi
Maikkola Markku Tekninen johtaja, Johtoryhmä Hailuodon riistanhoitoyhdistyksen hallituksen vpj
Uusitalo Marko Henkilöstön edustaja, Johtoryhmä
Ronkainen Katri Tarkastuslautakunnan pj, kunnanvaltuuston jäsen ei sidonnaisuuksia
Paulamäki Susanna Keskusvaalilautakunnan pj
Patokoski Ahti Keskusvaalilautakunnan vpj, kunnanvaltuuston jäsen Sunikarin vierassatama ry:n johtokunnan jäsen, Viinikanlahden tiekunnan vpj
Sauvola Juha Viranomaislautakunnan vpj Viinikantien tietoimikunnan tiehoitokunta, Kirkkovaltuuston jäsen,Metsämaata n. 90 ha, kiinteistöt 72-401- 2-40; 9-42; 9-48; 23-72; 28-58; 72-402-4 -48; -50; -54; -55; 59; 72-402 -20-38; 24-11
Kalaja Matti Kunnanvaltuuston jäsen Kiinteistörekisteritunnus 72-401-25-14
Loukola Annukka Kunnanvaltuuston jäsen, Elävä saari -valiokunnan jäsen Hailuoto-seuran hallituksen jäsen, tmi Jokapaikan Annukka, työtehtävissä kunnan hallinnon alaisena
Toppi Marjut Kunnanvaltuuston jäsen, kunnanhallituksen varajäsen Osaon yhtymäkokouksen edustaja, Hailuodon Nuorisoseura ry:n johtokunnan jäsen
Huttunen Pentti Kunnanvaltuuston varajäsen, Elävä saari -valiokunnan jäsen ei sidonnaisuuksia
Kartimo-Pramila Sirpa Kunnanvaltuuston varajäsen, kunnanhallituksen varajäsen, Elävä saari -valiokunnan jäsen Koivukylän tienhoitokunnan jäsen
Kemppainen Aaro Kunnanvaltuuston varajäsen Kirkkovaltuuston jäsen
Sauvola Leo Elävä saari -valiokunnan varajäsen Vattenfall