Sidonnaisuusilmoitukset

Nimi Luottamus- tai virkatehtävä Sidonnaisuus
Iljana Mikko Kunnanvaltuuston pj Hailuodon kuivuriosuuskunta, viljan kuivaus\tj, maa- ja metsävarallisuutta Hailuodossa, Hailuodon riistanhoitoyhdistyksen hallitus, Metsänhoitoyhdistys Oulun Seutu ry:n hallitus, Keskikylän aurausalueen tiekunnan hoitokunta, Rantatien tiekunnan hoitokunta\yksityistiealueen talvikunnossapitourakkasopimus voimassa kunnan kanssa 31.12.2021 saakka
Ketola Markku Kunnanvaltuuston 1.vpj Hailuodon Vesihuolto Oy:n hallitus, Hailuodon laajakaistaosuuskunnan hallitus, Hailuodon srk kirkkoneuvosto, kiinteistö 72-401-14-98
Tuhkanen Kari Kunnanvaltuuston 2.vpj ei sidonnaisuuksia
Siekkinen Teija Kunnanhallituksen pj Pohuke ky, tj
Tuomikoski Mikko Kunnanhallituksen vpj Hailuodon laajakaistaosuuskunnan hallituksen vpj, Oulun käräjäoikeuden lautamies
Luoma-aho Leena Kunnanhallituksen jäsen Hailuodon Vesihuolto Oy:n vedenjakelu
Mäkelä Mikko Kunnanhallituksen jäsen kiinteistö 72-401-32-33, kiinteistö 72-402-31-3
Parrila Maarit Kunnanhallituksen jäsen Hailuodon Nuorisoseura ry:n pj,Hailuodon srk kirkkovaltuuston pj
Tero Jorma Kunnanhallituksen jäsen Museo- ja historiatoimikunnan jäsen
Vähämetsä Arto Kunnanhallituksen jäsen Hailuodon Kuivuriosuuskunta, useita maanomistuksia, Yksityinen elinkeinonharjoittaja, yksityistiealueen talvikunnossapitourakkasopimus voimassa kunnan kanssa 31.12.2021 saakka
Alikoski Maarit kunnanjohtaja, Johtoryhmä ei sidonnaisuuksia
Sipilä Kaija Sivistysjohtaja, Johtoryhmä Lomaosakeomistus (50%) as. Oy Marjaniemen Helmi
Maikkola Markku Tekninen johtaja, Johtoryhmä Hailuodon riistanhoitoyhdistyksen hallituksen vpj
Piispanen Pia Perusturvajohtaja, Johtoryhmä ei sidonnaisuuksia
Viitaluoma Juho Henkilöstön edustaja, Johtoryhmä ei sidonnaisuuksia
Ronkainen Katri Tarkastuslautakunnan pj ei sidonnaisuuksia
Tero Pertti Tarkastuslautakunnan vpj ei sidonnaisuuksia
Paulamäki Susanna Keskusvaalilautakunnan pj ei sidonnaisuuksia
Patokoski Ahti Keskusvaalilautakunnan vpj Viinikanlahden tiekunnan varapuheenjohtaja