Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä myös merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on edistää kunnan päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä pyrkiä turvaamaan kunnan asukkaiden luottamus hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Sidonnaisuusilmoituksella kerätään tiedot johto- ja luottamustehtävistä, merkittävästä varallisuudesta sekä muusta mahdollisesta sidonnaisuudesta.

ILMOITUSVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT:

o   Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
o   Kunnanhallitus
o   Kunnanjohtaja
o   Johtoryhmä
o   Valiokunnan ja lautakuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Myös muut henkilöt, jotka eivät kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin, voivat jättää sidonnaisuusilmoituksen vapaaehtoisesti.

ILMOITUKSEN TEKEMINEN:

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. (Kuntalaki 410/2015).

Sidonnaisuusilmoituslomake, palautetaan Hailuodon kunnanvirastoon. Esimerkkilomakkeen voit ladata tästä.

Rekisteriseloste

Katso Hailuodon kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet tästä.