Sidonnaisuudet

Kuntalaki 410/2015 84 §

”Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.”

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on edistää kunnan päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä pyrkiä turvaamaan kunnan asukkaiden luottamus hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Sidonnaisuusilmoituksella kerätään tiedot johto- ja luottamustehtävistä, merkittävästä varallisuudesta sekä muusta mahdollisesta sidonnaisuudesta.

ILMOITUSVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT:

o   Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

o   Kunnanhallitus

o   Kunnanjohtaja

o   Johtoryhmä

o   Lautakuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

o   Toimielinten varajäsenet

Myös muut henkilöt, jotka eivät kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin, voivat jättää sidonnaisuusilmoituksen vapaaehtoisesti.

ILMOITUKSEN TEKEMINEN:

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. (Kuntalaki 410/2015).

Sidonnaisuusilmoituslomake, palautetaan Hailuodon kunnanvirastoon.

Rekisteriseloste

 

LISÄTIETOJA
Maarit Parrila, kunnansihteeri
maarit.parrila(a)hailuoto.fi

Hailuodon kunnanvirasto
kunnanvirasto(a)hailuoto.fi