Säännöt ja suunnitelmat

Hailuodon kunnan toimintaa ohjaa hallintosääntö. Kunnan toiminnan pitkäaikaisen johtamisen ja ohjaamisen välineenä käytetään kuntastrategiaa. Kuntalain 6 §:ssä määritelty kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä kunnan muun omistukseen, sopimukseen tai rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Kunnan toiminnan johtaminen jaetaan poliittiseen ja ammatilliseen johtamiseen.  Poliittiseen johtamiseen kuuluu tavoitteenasettelu sekä päätöksentekoa ohjaavien linjausten tekeminen, ammatillinen johtaminen on poliittisen päätöksenteon apuna toimivan valmistelu- ja täytäntöönpano-organisaation johtamista.

Suunnitelmat

Kuntastrategian päivitys vuosille 2023-2025

Hailuodon elinkeino- ja kehittämisohjelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

Säännöt ja ohjeet

Hallintosääntö

Hankintaohje

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli

Konserniohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Viestintästrategia 2020-2025

Hailuodon kunnan someohjeet

Testamentti- ja lahjoitusvarojen käytön periaatteet

Toimivallan siirtopäätökset

Viranomaislautakunta

Lupapäätösten delegointi

Kunnanjohtaja

Päätösvallan siirto tekniselle johtajalle

Sivistysjohtaja

Päätösvallan siirto päivähoidon henkilöstöpäätöksissä

Päätösvallan siirto vapaa-aikasihteerille