Säännöt ja suunnitelmat

Hailuodon kunta päättää hallintonsa järjestämisestä johtosääntöjen avulla. Valtuuston hyväksymillä johtosäännöillä määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Johtosääntöjä on kunnan hallinnossa sitovina noudatettava.

Suunnitelmat ovat sopimuksia siitä, mihin ja miten kuntaa aiotaan johtaa.

Suunnitelmat

Hailuodon kuntastrategia

Hailuodon elinkeino- ja kehittämisohjelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

Säännöt ja ohjeet

Hallintosääntö

Hankintaohje

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli

Konserniohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Viestintästrategia 2020-2025

Hailuodon kunnan someohjeet

Testamentti- ja lahjoitusvarojen käytön periaatteet

Toimivallan siirtopäätökset

Viranomaislautakunta

Lupapäätösten delegointi

Kunnanjohtaja

Päätösvallan siirto tekniselle johtajalle

Sivistysjohtaja

Päätösvallan siirto päivähoidon henkilöstöpäätöksissä

Päätösvallan siirto vapaa-aikasihteerille