Osallistuva budjetointi

Miten sinä edistäisit hailuotolaisten hyvinvointia ja terveyttä 10 000 eurolla?
Osallistu Hailuodon ensimmäiseen osallistuvaan budjetointiin ja vaikuta!

Mitä osallistuva budjetointi on?

Osallistuvalla budjetoinnilla tarkoitetaan toimintatapaa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuvaa budjetointia voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Sitä voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää myös palvelujen ja investointien suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Osallistuva budjetointi toteutetaan Hailuodossa vuonna 2023 ensimmäistä kertaa. Kunnanvaltuusto on myöntänyt kokeiluun 10 000 euron määrärahan. Kokemukset osallistuvasta budjetoinnista arvioidaan yhdessä.

Miten Hailuodon osallistuva budjetointi etenee?

Hailuodon osallistuva budjetointi toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.
Tiedotamme osallistuvan budjetoinnin jokaisesta vaiheesta kuntatiedotteessa, kunnan verkkosivuilla ja somessa sekä kunnan ilmoitustauluilla. Kirjastoon ja kunnantalolle tulee ”Missä mennään osallistuvassa budjetoinnissa”-pisteet, joista voit käydä tarkistamassa, missä vaiheessa asian eteneminen on.

 

IDEOINTIVAIHE 1.3.-31.3.2023 (NYT MENOSSA)

Ideointivaiheessa asukkaat ehdottavat omia ideoitaan kohteesta, johon kunnan tulisi käyttää osallistuvan budjetoinnin määräraha 10 000 €. Ideoinnissa tulee huomioida, että käytettävissä oleva määräraha riittää idean toteuttamiseen. Kaikki ideat otetaan vastaan.
Ideat voi lähettää joko sähköisellä Webropol-lomakkeella tai paperisella lomakkeella. Lomakkeita löydät kunnantalolta, kirjastolta sekä SEO-huoltoasemalta. Lomakkeet palautetaan kunnantalon postilaatikkoon tai postitse Luovontie 176, 90480 Hailuoto, kuoreen otsikko ”Osallistuva budjetointi”.

IDEOIDEN KOONTI JA TOTEUTETTAVUUDEN ARVIOINTI 1.4.-30.4.2023

Ideointivaiheen jälkeen suoritetaan ideoiden toteutettavuusarviointi. Arvioinnin perusteella, mikäli tarpeellista, ideoita saatetaan jatkojalostaa yhdessä ehdotuksen tehneen tahon kanssa (jalostustyöpajat).
Kaikki ideat kootaan ja säilytetään mahdollista myöhempää tarkastelua varten.
Ideat julkaistaan kunnan sivuilla, jotta yhdistykset ja järjestöt voivat halutessaan hyödyntää niitä myös myöhemmin.

ÄÄNESTYSVAIHE JA ÄÄNESTYKSEN TULOS 3.5.-31.5.2023

• Asukkaat saavat äänestää mielestään parasta ideaa. Jokaisella asukkaalla on yksi ääni.
• Äänestäminen on mahdollista sähköisellä lomakkeella tai kuntatiedotteessa julkaistavalla lomakkeella.
• Eniten ääniä saanut idea tai ideat (max. 5) toteutetaan.
• Muut ideat ovat nähtävillä hailuoto.fi-sivulle yhdistysten, järjestöjen tai vapaamuotoisten yhdistysten mahdollista jatkohyödyntämistä varten.
• Tiedotamme äänestyksen tuloksen.

TOTEUTTAMISVAIHE 1.8.-31.12.2023

• Kunnanhallitus vahvistaa eniten ääniä saaneen / saaneet toteutettavat ideat.
• Toteutus vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

Vinkkejä ideointiin:
• Nimeä ja kuvaa ideasi sisältö selkeästi.
• Kerro myös, mille alueelle ideasi sijoittuu ja ketä se koskettaa (kaikkia kuntalaisia, tiettyä ryhmää yms.).
• Kerro, miten ideasi edistää asukkaiden hyvinvointia?
Hyvinvointi voidaan ymmärtää tässä yhteydessä laajasti. Se voi tarkoittaa esimerkiksi terveyttä, viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tai jotain muuta!
• Pohdi, onko ideasi mahdollista toteuttaa maksimissaan 10 000 eurolla? Tarkkoja hintatietoja ei ole tarpeen esittää, sillä ne tarkistetaan valmisteluvaiheessa, ennen kuin ideat asetetaan äänestykseen.

Huomaathan, että idean tulee olla kunnan toimivallan puitteissa toteutettava.

HAILUODON KUNTA