Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, kunnanhallituksen asettama vaikuttamistoimielin. Sen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin kunnan päätöksenteossa.

Nuorisovaltuusto kokoontuu kuukausittain, tuo nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi, osallistuu erilaisiin työryhmiin ja on mukana järjestämässä nuorille suunnattuja tapahtumia.

Nuorisovaltuusto 2018-2020
Lepistö Helmi
Lepistö Ville
Pramila Sakari
Ranta Ilona
Sipola Maija
Lapola Aapeli