Kunnanhallitus

Kunnanhallitus on toimielin, joka valmistelee kunnanvaltuuston käsittelemät asiat ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet.

Kokoukset syksyllä 2019

15.8.2019
29.8.2019
10.9.2019
24.9.2019
8.10.2019
22.10.2019
6.11.2019
19.11.2019
3.12.2019
17.12.2019

Valtuuston puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Kunnanhallituksen jäsenet

Kunnanhallitus 1.6.2017-31.5.2021
Pramila Sauli (KESK) pj varaj Maikkola Minna
Tönkyrä Kalevi (SDP) vpj varaj Tuomikoski Mikko
Patokoski Ahti (KESK) jäsen varaj Kalaja Matti
Välimäki Marko (KESK) jäsen varaj Kurikka Risto
Toppi Marjut (KESK) jäsen varaj Luoma-aho Leena
Louhimaa Raili (VAS) jäsen
Rantasuo Pirkko (SDP) jäsen varaj Ketola Markku