Kunnanhallitus

Kunnanhallitus on toimielin, joka valmistelee kunnanvaltuuston käsittelemät asiat ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet.

Kokoukset vuonna 1-6/2023

17.1.2023
31.1.2023
4.2.2023
28.2.2023
14.3.2023
28.3.2023
14.4.2023
25.4.2023
9.5.2023
23.5.2023
6.6.2023
20.6.2023

Kokoukset vuonna 2022

18.1.2022
1.2.2022
15.2.2022
1.3.2022
15.3.2022
29.3.2022
12.4.2022
26.4.2022
10.5.2022
24.5.202
7.6.2022
21.6.2022
16.8.2022
30.8.2022
13.9.2022
27.9.2022
11.10.2022
25.10.2022
8.11.2022
22.11.2022
7.12.2022
20.12.2022

Kokoukset vuonna 2021

12.1.2021
26.1.2021
9.2.2021
23.2.2021
9.3.2021
23.3.2021
6.4.2021
20.4.2021
4.5.2021
18.5.2021
14.9.2021
12.10.2021
26.10.2021
9.11.2021
23.11.2021
7.12.2021
21.12.2021

 

Kokoukset vuonna 2020

14.1.2020
28.1.2020
11.2.2020
25.2.2020
10.3.2020
24.3.2020
7.4.2020
21.4.2020
5.5.2020
19.5.2020
2.6.2020
16.6.2020
11.8.2020
25.8.2020
8.9.2020
22.9.2020
6.10.2020
20.10.2020
3.11.2020
17.11.2020
1.12.2020
15.12.2020

Valtuuston puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Kunnanhallituksen jäsenet

Kunnanhallitus 1.8.2021-31.5.2025
Siekkinen Teija (Kesk.) pj varaj Patokoski Ahti
Tuomikoski Mikko (Kok.) vpj varaj Toppi Marjut
Luoma-aho Leena (Kesk.) jäsen varaj Maikkola Minna
Mäkelä Mikko (PS) jäsen varaj Hintikka Mika
Parrila Maarit (Kok.) jäsen varaj Huttunen Pentti
Tero Jorma (PS) jäsen varaj Viitaluoma Juho
Vähämetsä Arto (Kesk.) jäsen varaj Kartimo-Pramila Sirpa