Kunnanhallitus

Kunnanhallitus on toimielin, joka valmistelee kunnanvaltuuston käsittelemät asiat ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet.

Kokoukset vuonna 2020

14.1.2020
28.1.2020
11.2.2020
25.2.2020
10.3.2020
24.3.2020
7.4.2020
21.4.2020
5.5.2020
19.5.2020
2.6.2020
16.6.2020
11.8.2020
25.8.2020
8.9.2020
22.9.2020
6.10.2020
20.10.2020
3.11.2020
17.11.2020
1.12.2020
15.12.2020

Valtuuston puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Kunnanhallituksen jäsenet

Kunnanhallitus 1.6.2017-31.5.2021
Pramila Sauli (KESK) pj varaj Maikkola Minna
Rantasuo Pirkko (SDP) vpj varaj Tuomikoski Mikko
Patokoski Ahti (KESK) jäsen varaj Kalaja Matti
Välimäki Marko (KESK) jäsen varaj Kurikka Risto
Luoma-aho Leena (KESK) jäsen varaj Honkanen Sari
Louhimaa Raili (VAS) jäsen varaj Rapinoja Susanna
Ketola Markku (SDP) jäsen