Palvelualueet

Hailuodon kunnassa on neljä palvelualuetta; hallintopalvelut, sivistyspalvelut, perusturvapalvelut ja tekniset palvelut. Palvelualueet jakautuvat tulosyksiköihin.

Palvelualue vastaava
Hallintopalvelut Aki Heiskanen, kunnanjohtaja
Sivistyspalvelut Kaija Sipilä, rehtori-sivistysjohtaja
Perusturvapalvelut Pia Piispanen, vt. perusturvajohtaja
Tekniset palvelut Markku Maikkola, tekninen johtaja

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut vastaa valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi hallintopalveluiden tehtäviin kuuluvat kunnan keskitetyt talous-, henkilöstö- sekä tieto- ja asiakirjahallinnon tehtävät.

Vastuualueita:

 • Arkisto
 • Henkilöstöasiat
 • Esitteet
 • Virallinen ilmoitustaulu
 • Kirjaamo
 • Laskutus
 • Puhelinvaihde
 • Tiedotus
 • Tietotekniikka-asiat
 • Asiakaspalvelu

Sivistyspalvelut

Koulutuksen ja päivähoidon järjestäminen on sivistyspalveluiden tehtävä. Sivistystoimi huolehtii myös kirjasto-, kulttuuri-, museo-, kansalaisopisto-, nuoristo- ja vapaa-ajan palveluista. Palveluiden toimintaa ohjaa sivistyslautakunta.

Perusturvapalvelut

Perusturvapalvelut vastaa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Palveluiden toimintaa ohjaa perusturvalautakunta.

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut vastaa kunnan toimesta tapahtuvasta valvonnasta, suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä. Palvelujen toimintaa ohjaa tekninen lautakunta.

Tekniset palvelut vastaa:

 • Rakennustoiminnan valvonnasta ja ohjauksesta
 • Kunnan kiinteistöjen isännöinnistä ja kunnossapidosta
 • Asuntojen ja huoneistojen vuokrauksesta
 • Kaavoituksen valmistelusta
 • Liikenneväylistä (kunnan toimialaan kuuluvat asiat)
 • Markkinointiasioista (asuminen, tontit)
 • Käyttäjäpalveluista
 • Jätehuollosta (kunnan toimialaan kuuluvilta osin)
 • Retkeilyreitistöistä
 • Kunnan omien rakennusprojektien rakennuttajatehtävistä
 • Osoiterekisterin ylläpidosta
 • Avainrekisterin ylläpidosta
 • Kiinteistörekisterin päivityksestä ja ylläpidosta
 • Rakentamisvelvoitteiden seurannasta
 • Satamista ja lentokentästä