Palvelualueet

Hailuodon kunnassa on neljä palvelualuetta; elinvoimainen saari, oppiva saari, sote saari ja tukipalvelut. Palvelualueet jakautuvat tulosyksiköihin.

Palvelualue vastaava
Tukipalvelut Maarit Alikoski, kunnansihteeri
Oppiva saari Kaija Sipilä, sivistysjohtaja
Elinvoimainen saari Markku Maikkola, tekninen johtaja

Tukipalvelut

Hallinnon tukipalvelut vastaa valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi tukipalveluiden tehtäviin kuuluvat kunnan keskitetyt talous-, henkilöstö- sekä tieto- ja asiakirjahallinnon tehtävät.

Vastuualueita:

 • Arkisto
 • Henkilöstöasiat
 • Esitteet
 • Virallinen ilmoitustaulu
 • Kirjaamo
 • Laskutus
 • Puhelinvaihde
 • Tiedotus
 • Tietotekniikka-asiat
 • Asiakaspalvelu

Oppiva saari

Koulutuksen ja päivähoidon järjestäminen on oppiva saari -palvelualueen tehtävä. Se huolehtii myös kirjasto-, kulttuuri-, museo-, kansalaisopisto-, nuoriso- ja vapaa-ajan palveluista.

Elinvoimainen saari

Elinvoimainen saari vastaa kunnan toimesta tapahtuvasta valvonnasta, suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä.

Elinvoimainen saari -palvelualue vastaa:

 • Rakennustoiminnan valvonnasta ja ohjauksesta
 • Kunnan kiinteistöjen isännöinnistä ja kunnossapidosta
 • Asuntojen ja huoneistojen vuokrauksesta
 • Kaavoituksen valmistelusta
 • Liikenneväylistä (kunnan toimialaan kuuluvat asiat)
 • Käyttäjäpalveluista
 • Jätehuollosta (kunnan toimialaan kuuluvilta osin)
 • Kunnan omien rakennusprojektien rakennuttajatehtävistä
 • Osoiterekisterin ylläpidosta
 • Avainrekisterin ylläpidosta
 • Kiinteistörekisterin päivityksestä ja ylläpidosta
 • Rakentamisvelvoitteiden seurannasta
 • Satamista ja lentokentästä