Palvelualueet

Hailuodon kunnassa on neljä palvelualuetta; hallintopalvelut, sivistyspalvelut, perusturvapalvelut ja tekniset palvelut. Palvelualueet jakautuvat tulosyksiköihin.

Palvelualue vastaava
Hallintopalvelut Aki Heiskanen, kunnanjohtaja
Sivistyspalvelut Kaija Sipilä, sivistysjohtaja
Perusturvapalvelut Pia Piispanen, perusturvajohtaja
Tekniset palvelut Markku Maikkola, tekninen johtaja

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut vastaa valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi hallintopalveluiden tehtäviin kuuluvat kunnan keskitetyt talous-, henkilöstö- sekä tieto- ja asiakirjahallinnon tehtävät.

Vastuualueita:

 • Arkisto
 • Henkilöstöasiat
 • Esitteet
 • Virallinen ilmoitustaulu
 • Kirjaamo
 • Laskutus
 • Puhelinvaihde
 • Tiedotus
 • Tietotekniikka-asiat
 • Asiakaspalvelu

Sivistyspalvelut

Koulutuksen ja päivähoidon järjestäminen on sivistyspalveluiden tehtävä. Sivistystoimi huolehtii myös kirjasto-, kulttuuri-, museo-, kansalaisopisto-, nuoristo- ja vapaa-ajan palveluista. Palveluiden toimintaa ohjaa sivistyslautakunta.

Perusturvapalvelut

Perusturvapalvelut vastaa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Palveluiden toimintaa ohjaa perusturvalautakunta.

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut vastaa kunnan toimesta tapahtuvasta valvonnasta, suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä. Palvelujen toimintaa ohjaa tekninen lautakunta.

Tekniset palvelut vastaa:

 • Rakennustoiminnan valvonnasta ja ohjauksesta
 • Kunnan kiinteistöjen isännöinnistä ja kunnossapidosta
 • Asuntojen ja huoneistojen vuokrauksesta
 • Kaavoituksen valmistelusta
 • Liikenneväylistä (kunnan toimialaan kuuluvat asiat)
 • Markkinointiasioista (asuminen, tontit)
 • Käyttäjäpalveluista
 • Jätehuollosta (kunnan toimialaan kuuluvilta osin)
 • Retkeilyreitistöistä
 • Kunnan omien rakennusprojektien rakennuttajatehtävistä
 • Osoiterekisterin ylläpidosta
 • Avainrekisterin ylläpidosta
 • Kiinteistörekisterin päivityksestä ja ylläpidosta
 • Rakentamisvelvoitteiden seurannasta
 • Satamista ja lentokentästä