Kunnanjohto

Kunnanjohtajan johtamistyön apuna toimii johtoryhmä. Johtoryhmä valmistelee koko kuntaa koskevia asioita päätöksentekoon ja huolehtii sisäisen tiedottamisen ja yhteistoiminnan toteuttamisesta. Samoin johtoryhmä edistää eri toimialoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa ja pyrkii ohjaamaan organisaation toimintaa päämääränä kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Hailuodon kunnan johtoryhmä
Maarit Alikoski kunnanjohtaja
Markku Maikkola tekninen johtaja
Kaija Sipilä sivistysjohtaja
Marko Uusitalo henkilöstön edustaja

Kunnan työntekijöiden yhteystiedot löydät täältä.