Kunnanjohto

Kunnanjohtajan johtamistyön apuna toimii johtoryhmä. Johtoryhmä valmistelee koko kuntaa koskevia asioita päätöksentekoon ja huolehtii sisäisen tiedottamisen ja yhteistoiminnan toteuttamisesta. Samoin johtoryhmä edistää eri toimialoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa ja pyrkii ohjaamaan organisaation toimintaa päämääränä kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Hailuodon kunnan johtoryhmä
Aki Heiskanen kunnanjohtaja
Markku Maikkola tekninen johtaja
Pia Piispanen perusturvajohtaja
Kaija Sipilä sivistysjohtaja
Maarit Alikoski kunnansihteeri
Juho Viitaluoma henkilöstön edustaja

Kunnan työntekijöiden yhteystiedot löydät täältä.