Organisaatio

Organisaatio 900x180

Kunnan viranhaltijaorganisaatio on jaettu neljään osastoon. Kunnanjohtaja ja osastopäälliköt muodostavat johtoryhmän. Kunnassa on neljä palvelualuetta, jotka jakautuvat tulosyksiköihin. Lisäksi kunta omistaa Hailuodon Vesihuolto Oy:n.