Hankkeet

Hailuodon kunta osallistuu erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin, joita toteutetaan joko kunnan omina hankkeina, osatoteuttajien kanssa yhteishankkeina tai seutukunnallisina hankkeina.

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet

Hailuodon strateginen yleiskaava 2030

Keskeneräiset kaavahankkeet

PoPSTer-hanke

Kansallinen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 

Terveyspalvelupilotti 2019-2020

Terveyspalveluiden kehittämiseen tähtäävä projekti, jossa on tavoitteena varmistaa kuntalaisille nopea hoitoon pääsy ja tehokas kansallisten hoitosuositusten mukainen hoito niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Kyse on palvelun saatavuuden ja toimintavarmuuden sekä kustannustehokkuuden kehittämisestä.