Ilkivallan- ja vahingontekojen minimoimiseen pyydetään kuntalaisten apua

Hailuodossa on viime aikoina raportoitu joistakin ilkivallan- ja vahingonteoista. Muun muassa yksityistä omaisuutta on otettu luvatta käyttöön ja rikottu, urheilukenttää turmeltu ja kuntavaalimainoksia revitty sekä mainostelineitä on kaadettu ja rikottu. Kannamme kaikki yhteisvastuun Hailuodon turvallisuudesta ja kohteiden kunnossapidosta. Olemme myös useiden ilmoitusten perusteella tietoisia henkilöistä, jotka ovat näihin ilkivallantekoihin syyllistyneet. Muistutamme että vahingonteosta on velvollinen maksamaan kohteen korjaukset, tai jopa sakkoja vahingonteon laajuudesta riippuen.

Hailuodossa on lisäksi ollut havaittavissa nuorison viikonloppuiltaisia rälläyksiä, joissa on Hailuotoon tultu ajamaan huomattavaa ylinopeutta. Pyydämme nuorisoa kantamaan nyt erityistä vastuuta siitä, miten viestitte Hailuodosta ystävillenne, meillä jokaisella on vastuu pitää Hailuodon tiet turvallisina ja omaisuus koskemattomana. Kunnioitetaan kaikki asuinpaikkaamme ja ei anneta tai kutsuta saareen ystäviä tekemään ilkivaltaa. Kiitos kaikille, jotka ovat pitäneet silmänsä auki. Pystymme hyvin nopeasti saarelaisten korkean yhteistyömoraalin turvin pitämään Hailuodon tulevaisuudessakin turvallisena paikkana asua ja elää sekä saamme tekijät nopeasti selville, kuten tähänkin asti.

 

Hailuodon kunta