Hyypän alueen kehittämisen suunnittelu aloitetaan Luovakunta-kesäkurssilla 7.-11.6. – ilmoittautuminen auki

Nuoria osaajia etsitään mukaan Hailuodon kehittämiseen

Hailuodon ja Vaalan kuntien kehittämiseen suunnattu ”Kunta olemme me” -hanke starttasi Hailuodossa ensimmäisellä kuntalaisten kuulemistilaisuudella keskiviikkona 12.5. Etäyhteydellä järjestettyyn keskustelutilaisuuteen osallistuneilta kuntalaisilta saatiin runsaasti hienoja ajatuksia kehittämiskohteista. Keskeisiksi asioiksi Hailuodossa nousivat virkistysreittien suunnittelu, kyläkeskuksen kehittäminen sekä kuntalaisten yhteishengen nostattaminen.

Loistokunta niin asukkaille kuin matkailijoillekin

Virkistysreittejä halutaan kehittää niin Hailuodon asukkaiden hyvinvoinnin kuin matkailunkin näkökulmasta. Tilaisuudessa esitettiin liikuntareittien lisäksi ideoita mm. ikäihmisille tarkoitetuista reiteistä ja kulttuurireiteistä. Paikallisten hyvinvointia lisäisi myös ajatus siitä, että matkailijat kulkisivat merkityillä reiteillä eivätkä näin vahingoittaisi Hailuodon luontoa. Reitistön kehittämisen lisäksi kohennusta kaivattiin kyläkeskukseen ja mm. autioon vanhaan kouluun. Hailuodon yhteisöllisen ilmapiirin nostattamiseksi esitettiin mm. luontevia kohtaamispaikkoja kylälle.

Kehittämiskohteeksi valikoitui lopulta Hyypän alue, jonka kehittämistä lähdetään suunnittelemaan 7.-11.6. järjestettävällä Luovakunta-kesäkurssilla.

Ilmoittaudu Luovakunta-kesäkurssille tästä

 

Osaamispajoista täydennyskoulutusta ja työkokemusta

Luovakunta-osaamispaja on tarkoitettu ensisijaisesti luovien alojen tai yhteisö- ja aluekehittämisen koulutuksen saaneille nuorille, jotka ovat työttömiä työnhakijoita. Osaamispajassa on ainutlaatuinen tilaisuus täydennyskoulutukseen sekä työkokemuksen kartuttamiseen yhtä aikaa. Pajassa pääsee soveltamaan omaa osaamistaan palvelumuotoilussa ja kuntakehittämisessä ammattilaisten opastuksella. Myös teemoista kiinnostuneita kaikenikäisiä voidaan ottaa mukaan toimintaan. Koulutus on maksuton ja siitä saa todistuksen.

Luovakunta-osaamispajat lähtevät liikkeelle kuntalaisten kuulemisesta ja päättyvät lopputulokseen, joka voi olla konkreettinen teko tai suunnitelma. Jokainen osaamispaja kestää kolme kuukautta ja niitä järjestetään vuoden 2022 loppuun saakka. ”Jokaisessa osaamispajassa aloitetaan uusi kehittämisprojekti, mutta kehittämiskohde voi olla sama useassa työpajassa. Projektin sisältöön vaikuttavat aina osaamispajaan osallistuvien taustat ja osaamisalue”, yhteisökehittäjä Heidi Simppala täsmentää.

Työskentely tapahtuu pääosin etänä, joten osallistua voi mistä päin Pohjois-Pohjanmaata tahansa. Projektikoordinaattori Niina Vuori Maaseudun Sivistysliitosta kertoo, että kesäkuussa toteutetaan kuukauden mittainen pilottityöpaja, johon voi tulla kokeilemaan olisiko tämän tyyppinen toiminta oma juttu. ”Sen jälkeen voi päättää, jatkaako elokuussa alkavassa ensimmäisessä, kolmen kuukauden mittaisessa Luovakunta-osaamispajassa”.

Lisätietoa ”Kunta olemme me” -hankkeesta ja osaamispajoista saa Maaseudun Sivistysliiton nettisivuilta osoitteesta: msl.fi/osallisuus tai soittamalla hankkeen työntekijöille.