Hyvinvointialueelle siirtyvät numerot säilyvät toistaiseksi ennallaan

Hyvinvointialueelle siirryttäessä 1.1.2023 terveyskeskuksen ja Saarenkartanon numerot pysyvät ennallaan. Mahdollisista muutoksista ja kuntalaisia koskevista tärkeistä asioista tiedotetaan sitä mukaa, kun Pohteen hyvinvointialueelta saadaan niistä tietoja.