HYMYT-hankkeen kysely

Hyvä Oamkin HYMYT -hankeen toimijat ja yhteistyökumppanit, sekä kaikki hankkeen toimintaan osallistuvat!

Ihmisen hyvinvointi koostuu monista eri asioista. Edelleen jatkuva koronaepidemia ja siihen liittyvät rajoitukset ja suositukset vaikuttavat merkittävästi ihmisen hyvinvointiin ja elämisen laatuun.

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa hankkeessa mukana olevien maatalousyrittäjien ja yhteistyökumppaneiden kokemuksia heidän hyvinvoinnistaan ja tuottaa ehdotuksia keinoista ja menetelmistä, joilla sitä voidaan edistää.

Kyselyyn vastataan nimettömästi.

Tuloksia hyödynnetään vain hankkeen julkaisuissa. Lisäksi tavoitteena on julkaista yleistajuinen opas, johon kootaan hankkeen aikana hyviksi havaitut toimenpiteet ja menetelmät, joilla voidaan edistää maatalousyrittäjien hyvinvointia.

Pyydän Sinua ystävällisesti vastaamaan tähän Webropol -kyselyyn linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/142E4A498C5DC161

Kysely on avoinna 25.4. saakka.

Kiitos osallistumisestasi!