Hailuoto mukaan VisitOuluun

Hailuoto liittyy vuoden 2020 alusta VisitOulu-verkostoon. VisitOulu on Oulun seudun matkailun yhteismarkkinointia toteuttava seudullinen verkosto, jonka taustalla on vuonna 2010 perustettu Oulun Matkailu Oy. Yhtiön perustajina ja omistajina ovat Oulun kaupunki, lähikunnat ja matkailukeskukset sekä liike-elämä laajasti. Oulun Matkailu Oy johtaa ja toteuttaa Oulun seudun yhteismarkkinointia.

VisitOulun yhteistyösopimuksen myötä matkailun merkitys Hailuodossa vahvistuu. Yhteismarkkinoinnin tärkein tehtävä on markkinoida koko Oulun seudun aluetta, mutta kärkituotteiden avulla myös yksittäiset paikkakunnat saavat uusia asiakkaita. Entistä laajempi näkyvyys kasvattaa Hailuodon tunnettuutta ja houkuttelevuutta matkailukohteena.