Hailuoto Green and Blue lähimatkailuhankkeen aloituspalaveri etänä 11.2.2021

Tervetuloa kuulemaan torstaina 11.2. klo 16-17:30 Teams ympäristöön Hailuoto Green and Blue lähimatkailuhankkeen tulevista toimista. Hanke on käynnissä 1.2.2021 – 31.7.2022 välisenä aikana ja hankkeessa tullaan rakentamaan Visit Hailuoto toimintamalli sekä mobiilisovellus. Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutuksia ja workshopeja yritysten sisäisten valmiuksien ja osaamisen kasvattamiseen. Hankkeen aloituspalaverissa käydään läpi hankkeessa asetetut tavoitteet, aikataulu ja hankesuunnitelma. Sisältö on käyty läpi Hailuodon Elinkeinotoimijat ry:n hallituksen kanssa 3.2., jossa tarkennettiin vielä tulevia toimia sekä sovittiin yhteisen ohjausryhmän luonnista hankkeelle.

 Hankkeen sisältöön ja koulutuksiin otan mielelläni koko hankkeen ajan ajatuksia vastaan. 

 Nähdään torstaina Teamssissa! Jos et pääse kokoukseen on siitä mahdollisuus katsoa nauhoite jälkeenpäin.

 Voit liittyä kokoukseen alla olevasta linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhOGExNzMtYmJlNS00N2I4LWIzZTgtMWQzMTIzNDA1MDIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22705ddfb0-f8c8-4b9e-9f4f-47c6952008f2%22%2c%22Oid%22%3a%226e06caf6-8466-453b-97c5-9024aaa9c2f9%22%7d