Hailuodon matkailun kehittämiseen halutaan löytää yhteinen tahtotila, selviää matkailukyselyn tuloksista

Hailuoto Green & Blue -lähimatkailuhankkeessa on käynnissä Hailuodon matkailun tulevaisuuden kehittämistä tukeva tiekarttatyö. Tavoitteena on muodostaa Hailuodon matkailulle tavoitetila sekä miettiä sopivaa matkailun toimintamallia tulevaisuudessa. Työtä toteutetaan yhdessä ulkopuolisten kumppaneiden Nila Consulting Oy:n sekä FlowHouse Oy:n kanssa. Molemmat ovat matkailun asiantuntijayrityksiä, joilla on laaja kokemus erilaisten matkailuyritysten ja matkailualueiden kehittämistyöstä.

Tiekarttatyö aloitettiin matkailukyselyillä, jotka suunnattiin matkailuyrityksille ja päättäjille. Tulosten pohjalta saatiin hyvä kuva Hailuodon matkailun nykytilasta sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja haasteista. Tärkeä osa tiekarttatyössä ovat yhteiskehittämisen työpajat, jotka järjestettiin matkailuyrityksille 30.11. ja 13.12. Niissä pohdittiin mm. Hailuodon matkailulle sopivia kohderyhmiä, nykyistä ja tulevaa palvelutarjontaa sekä toimintamalliin liittyviä toiveita.

Alkuvuodesta työpaja on tarkoitus toteuttaa Hailuodon luottamushenkilöille. Lisäksi työhön osallistetaan myös paikalliset asukkaat. Tavoitteena on saada aikaan tiiviimpää yhteistyötä kaikkien matkailuun liittyvien tahojen kanssa.

Matkailun kestävä kehittäminen ja ainutlaatuisuus nähdään Hailuodon vahvuuksina nyt sekä tulevaisuudessa

Kyselystä kävi ilmi, että matkailu on nyt ja tulevaisuudessa tärkeässä osassa Hailuodon menestymistä. Siinä nähdään merkittävää kasvupotentiaalia, joka tuo tärkeää lisäarvoa kunnalle myös matkailutoimialan ulkopuolelta. Lisäksi nousi selkeästi esiin Hailuodon matkailun tärkeimmät kestävän kasvun mahdollistajat: luonto, meri ja saaren ainutlaatuisuus. Tapahtumat ja positiivinen medianäkyvyys koettiin Hailuodon erityisinä vahvuuksina. Vastauksissa korostuivat lisäksi kestävän matkailun kehittämiseen sitoutuminen, ympärivuotisuuden lisääminen, matkailuun liittyvä tiiviimpi yhteistyö sekä paikallisten asukkaiden osallistaminen.

Kyselyissä ja työpajoissa tunnistettiin myös Hailuodon matkailun haasteita. Niitä ovat muun muassa infrastruktuurin puutteet, kuten vessojen ja roskakorien vähäinen määrä ja kesäkaudelle painotettu ylläpito. Lisäksi pohdittiin palvelujen saatavuutta ympärivuotisesti, saaren saavutettavuutta, majoituskapasiteetin riittävyyttä sekä lauttajonoja. Ratkaistavina asioina nimettiin luonnon tuhoutumisen estäminen ja hallitun matkailun edistäminen. Mahdollisina uhkina koettiin elinkeinojen vastakkainasettelu ja päätöksenteon jumiutuminen.

Luotsihotellissa suunnataan kohti tulevaa valoisin mielin

Matkailuyrityksille suunnattuihin työpajoissa on ollut lähes 40 osallistujaa. Luotsihotellin markkinointivastaava Timo Rantasuo on ollut aktiivisesti mukana molemmissa työpajoissa. Hän on alun perin kotoisin Hailuodosta ja on ehtinyt nähdä matkailun suuren kirjon saarella. Erityisen tärkeänä Rantasuo pitää Hailuodon ainutlaatuisuutta, jota tulisi vaalia ja arvostaa.

”Matkailua varten tulisi rakentaa kestävä ja arvonsa ylläpitävä matkailun toimintamalli, joka tukee Hailuodon imagoa Perämeren helmenä. Hailuoto on kesäisin kotimaan matkailijoiden suuressa suosiossa. Talvimatkailulle on erinomaiset puitteet ja niitä voidaan kehittää laajasti. Hailuoto on tyyni kohde monelle vierailijalle, ei matkailulla tulla pilaamaan Hailuotoa, päinvastoin tuomaan kauneimmat puolet esille ympäristöä ja yhteisöä kunnioittaen”, Rantasuo toteaa.

Tiekarttatyö valmistuu keväällä 2022. Tällöin, Hailuodolla on selkeät suunnat kohti monipuolisempaa ja kulttuuririkasta matkailukohdetta.

 

Lisätietoja:

Saana Peurasaari

Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija

 

Hankekoordinaattori

Hailuoto Green and Blue -hanke

0406102842

saana.peurasaari@hailuoto.fi