Hailuodon maantien leventäminen hankkeistuksessa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt hankkeen Hailuodon Luovontien ja Marjaniementien leventämiseksi. Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden, liikenteen toimivuuden sekä sujuvuuden parantaminen erityisesti jalankulun ja pyöräilyn osalta. Samassa yhteydessä tutkitaan mahdollisuuksia järjestää lisää pysäköintitilaa Marjaniementien päätepisteen läheisyyteen.

Hankkeessa parantamisehdotuksena on maantien leventäminen 7,5 metrin kokonaisleveyteen välillä Huikku-Ailasto sekä kirkonkylä-Marjaniemi. Pyörätie-jalankulkuväylää esitetään jatkettavaksi Ailastosta noin 460 metrin matka Lahentielle saakka. Lisäksi Marjaniementielle esitetään tehtäväksi tasausmuutos neljään eri kumpareiseen kohtaan näkyvyyden parantamiseksi. Pysäköintiratkaisut selvitetään alueen asemakaavoituksen yhteydessä.

Hanke esitetään toteutettavaksi neljässä vaiheessa, joista ensimmäinen olisi Huikku-Ailasto-välin parantaminen. Vaiheista voitte lukea tarkemmin lopussa liitteenä olevasta hankekortista. Vaiheiden toteutusjärjestystä voidaan myös vaihtaa.

Esitetyillä toimenpiteillä parannetaan jalankulkijoiden ja pyöräliikenteen turvallisuutta ja liikkumisviihtyvyyttä, parannetaan ajoneuvoliikenteen liikenne turvallisuutta, edistetään jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä Hailuodossa sekä parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä pyöräilyturismin lisääntyessä. Tasausmuutokset Marjaniemessä eivät vaaranna pohjaveden laatua.

POPELY on ilmoittanut hankkeen rahoitustarpeen Väylälle.

Mt816_Luovontie_Marjaniementie_hankekortti