Hailuodon kunta hakee viestintä- ja markkinointisuunnittelijaa 1.2.2021 alkaen (haku päättyy14.1. klo. 16)

Viestintä- ja markkinointisuunnittelija vastaa viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuudesta yhdessä kunnanjohtajan ja henkilöstön kanssa. Hän suunnittelee ja kehittää Hailuodon kunnan viestintää, markkinointia ja tiedotusta. Viestintä- ja markkinointisuunnittelija koordinoi kunnan verkkosivujen ylläpitoa, sosiaalisen median kanavien sisällöntuotantoa ja printti- ja verkkomainontaa. Työtehtävä sisältää Hailuodon Siikamarkkinoiden tapahtumatuottajan tehtävät.

Siikamarkkinat ovat kaksipäiväinen markkina- ja markkinointitapahtuma, jonka kävijämäärä on noin 2000-3000 kävijää. Markkinoiden järjestämisen osalta työtehtävät koostuvat tapahtuman ennakkovalmistelutehtävistä sekä tapahtuman aikaisista järjestelytehtävistä. Toimenkuvaan kuuluu muun muassa tapahtuman sisällöntuotantoon, tiedottamiseen sekä markkinointiin liittyviä tehtäviä.

Viestintä- ja markkinointisuunnittelijan työ on itsenäistä, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta vaativaa. Odotamme näkemyksellisyyttä ja rohkeutta kunnan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä sekä markkinoinnissa. Tehtävä sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä tarvittaessa. Työhän kuuluu henkilöstön viestintätaitojen koulutusta, uusien viestintäkanavien käyttöönottokoulutusta ja viestintästrategian toimeenpanon edistämistä ja tukemista.

Hakijalta edellytämme osaamista ja kokemusta tapahtumatuotannoista, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median hyvää tuntemusta ja käyttötaitoa, eri viestintäkanavien tuntemusta ja kykyä tuottaa onnistunutta sisältöä eri kanavissa. Lisäksi arvostamme yhteistyökyvykkyyttä.

Palkkaus ja työsopimuksen ehdot määräytyvät KVTES:n ja Hailuodon kunnan työn vaativuuden arviointiin perustuen (2 691,27 € / kk). Tutkinto- ja työtodistukset sekä CV pyydetään haastatteluun kutsutuilta. Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Hakemus tulee jättää sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Klikkaa hakemukseen:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/viestinta-ja-markkinointisuunnittelija-330706/

Kunnanjohtaja Aki Heiskanen, 044 4973 502, aki.heiskanen@hailuoto.fi