Hailuodon kunnanhallitus käsittelee viimeisen vanhan kuntamallin mukaisen tilinpäätöksen

Kunnanhallitus käsittelee viimeisen vanhan kuntamallin mukaisen tilinpäätöksen. Vuoden 2022 talousarvion  taloudellinen tavoite, nollatulos, ylitettiin. Hailuodon kunnan tilikauden tulos ennen varausten ja rahaston muutosta on 381 996 euroa ylijäämäinen ja poistoeron lisäämisen jälkeen ylijäämä on 473 868 euroa.

-Käyttötalousmenot hallittiin hyvin korkeasta inflaatiosta ja ennakoimattomista kuluista huolimatta, kunnanjohtaja Maarit Alikoski.

Hailuodon kuntastrategia 2020-2025 päivitettiin ja uusien kunnan strategisten valintojen – maapolitiikka, elinkeinopolitiikka sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit hyväksyttiin valtuustossa 21.12.2022 § 76. Käytännön toimet etenevät vuoden 2023 kuluessa.

Maapoliittisina keskeisinä toimenpiteinä toteutuivat Marjaniemen Nokan asemakaavan valmistelu, Rantasumpun kaavoitussopimus sekä kesällä 2022 käynnistynyt Keskikylän rakennuskaavan päivitys ja laajennus.