Hailuodon kunnan ja Terveystalon yhteinen terveydenhuollon pilottihanke käynnistyy talvella 2020

Hailuoto panostaa kuntalaisten hyvinvointiin ja aloittaa terveyspalvelujen kehittämisen Terveystalon kanssa

Hailuodon kunta ja Terveystalo ovat sopineet yhteisestä terveydenhuollon pilottihankkeesta, jonka tavoitteena on varmistaa kuntalaisille nopea hoitoonpääsy ja tehokas kansallisten hoitosuositusten mukainen hoito niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Terveyspilotti käynnistyy asteittain talven 2020 aikana.

Kuntalaisten kannalta uudistus näkyy monin eri tavoin. Terveysaseman ajanvaraus ja hoidontarpeen arviointi tapahtuu jatkossa edelleen numerosta 044 4973 540 Terveystalon henkilökunnan toimesta. Nykyinen terveysaseman henkilöstö voi keskittyä täysipainoisesti vastaanottotyöhön. Tämä muutos toteutuu ensi vuoden alkupuolella ja muutoksesta tiedotetaan erikseen.

Pilotin tavoite on, että lääkärit ja hoitajat pystyvät auttamaan jatkossa hailuotolaisia entistä monipuolisemmin ja paremmin. Kuntalaisille jo entuudestaan tutut Terveystalon lääkärit jatkavat Hailuodon terveyskeskuksessa työskennellen paikan päällä osaviikkoisesti.

Lisäksi hoitajat voivat jatkossa etäyhteyksien avulla konsultoida tuttuja lääkäreitä niinä päivinä, joina lääkärillä ei ole fyysisiä vastaanottoaikoja terveysasemalla. Niinä päivinä kun terveyskeskuksessa ei ole lääkäriä paikalla, kiireelliset saman päivän aikana hoitoa tarvitseva potilaat voidaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella ohjata Terveystalo Oulun yksikköön tai Oulun seudun yhteispäivystykseen.

Uusina palveluina kuntalaiset saavat mahdollisuuden lääkärin chat-vastaanotolle, jos asia on sellainen, ettei fyysistä käyntiä lääkärin tai hoitajan luona tarvita. Myös hoitaja-avusteinen etävastaanotto on tulevaisuudessa mahdollista. Uudet terveydenhuollon digipalvelut otetaan käyttöön vaiheittain. Perinteisiä vastaanottoja etäpalvelut eivät korvaa, vaan tuovat lisän palvelutarjontaan. Pilotissa kehitetään myös erikoissairaanhoidon palveluja.

Terveyspilotti jatkuu syksyyn 2020 ja sen tulokset raportoidaan ja käydään säännöllisesti läpi kunnan edustajien ja kuntalaisista koostuvan asiakasraadin kanssa. Toimintaa kehitetään palautteiden pohjalta koko ajan. Odotuksena on, että terveyspalveluiden saatavuus paranee, mutta kunnan kustannukset pysyvät ennallaan tai laskevat aiempaan verrattuna.

Mahdollisuus vaikuttaa

Asiakasraatiin voi hakeutua kuka tahansa kuntalainen. Tapaamiset on suunniteltu helmi- ja huhtikuulle 2020. Asiakasraati koostuu noin kymmenestä kuntalaisesta, joiden tehtävänä on arvioida ja yhdessä ammattilaisten kanssa kehittää palvelua. Raatiin tarvitaan niin nuoria kuin vanhempiakin ihmisiä, miehiä ja naisia, sekä paljon että vähän palveluja käyttäviä.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan asiakasraatiin, ilmoita nimesi ja halukkuutesi osallistua tekstiviestillä numeroon 044 4973 522 vuoden loppuun mennessä. Lisää tietoja asiakasraadista saa terveysasemalta (044 4973 540 iltapäivisin) tai perusturvajohtajalta (044 4973 520).

Tiedottaminen

Hailuodon kunta ja Terveystalo tiedottavat pilottihankkeesta ja muutoksista säännöllisesti kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa sekä kuntatiedotteessa.

Järjestämme terveyskeskuksessa 10.1.2020 klo 12-14.30 avoimien ovien päivän/terveystapahtuman, jossa esittäydymme puolin ja toisin ja kerromme toiminnastamme ja kuulemme teitä. Lämpimästi tervetuloa!

Kunnan ja Terveystalon edustajilta voi kysyä lisätietoja hankkeesta.

Yhteistyöterveisin,

Jyri Moilanen ja Pia Piispanen