Hailuodon kunnan ehdotus rakennusjärjestykseksi nähtävillä 15.9.-16.10.2020

Viranomaislautakunta kunnan rakennusvalvontaviranomaisena on kokouksessaan 10.9.2020 päättänyt asettaa ehdotuksen Hailuodon kunnan uudesta rakennusjärjestyksestä nähtäville 15.9.2020 – 16.10.2020 väliseksi ajaksi, ja ilmoittaa nähtävillä olemisesta lain edellyttämällä tavalla sekä pyytää lausunnot naapurikunnilta (Oulu, Lumijoki, Siikajoki), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitolta.

Luonnoksesta on mahdollista jättää kirjallinen muistutus 16.10.2020 klo 16 mennessä osoitteeseen

Hailuodon kunta
Rakennusjärjestys
Luovontie 176
90480 Hailuoto