Hailuodon kunnan alueen yksityistiet -tiedote 1/2021

Tiedote haja-asutusalueella vakituisesti asuville kuntalaisille

Hailuodon kunta on tukenut kunnan alueella vakituisesti asuvien kuntalaisten asumista ja työssäkäyntiä yksityisteiden talviaurauksen muodossa. Tämä palvelu päättyy vuoden 2021 lopussa.

Syynä päättymiseen on vuonna 2019 voimaan tullut uusi yksityistielaki. Uusi yksityistielaki sallii kuntien avustukset vain toimiville tiekunnille.

Hailuodon kunta haluaa edelleen tukea kuntalaisten kotona asumista ja työssäkäyntiä. Jotta Hailuodon kunnan avustaminen haja-asutusalueen teiden hoitoon olisi mahdollista, tulee olemassa olevat passiiviset tiekunnat aktivoida toimimaan.

Yksityisteiden tulee pitää yleinen kokous vähintään 4 vuoden välein. Jos tiekunnan kokousta ei ole pidetty 5 vuoteen, niin silloin kuka tahansa osakas voi pyytää yksityistien kokouksen koolle.

Hailuodon kunta on aurauttanut tähän asti myös kaikkien vakituisten asuttujen kiinteistöjen asukkaiden pihatiet.

Yksityistielain mukaan tiekunta voi hoitaa vain tiekuntaan kuuluvia tietä.

Tiekunta voi laatia itselleen kuitenkin säännöt, jotka mahdollistaa myös muiden palvelujen järjestämisen tiekunnan osakkaille. Hyväksytyillä säännöillä voi tiekunta ottaa hoidettavaksi myös ns. pihatiet tiekunnan omien teiden lisäksi. Säännöissä voidaan esimerkiksi myös sopia, että tiekunta vastaa vain tiestön talviaurauksesta ja muu tienpito jää kunkin tienosan vaikutuspiirissä olevien kiinteistöjen hoidettavaksi.

Hailuodon kunnan yksityisteiden aurauksen kustannus on ollut noin 200€ / asuttu kiinteistö. Tämä summa on sisältänyt yksityistiet ja pihatiet.

Yksityisteillä tienpidon kustannukset jaetaan Maanmittauslaitoksen laatiman tieyksiköinnin ohjeen mukaisesti. Kunkin kiinteistön tiemaksuun vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja tienkäytön matka yleiselle tielle. Mitä vähemmän käyttöä tiellä ja lyhemmän matkaa, sitä pienempi maksu ja päinvastoin.

Jotta tiekunta voi hoitaa vaikutusalueellaan olevia ns. pihatietä, tulee kiinteistön omistajan ja tiekunnan välillä laatia kirjallinen sopimus talviaurauksesta.

Jos haluatte, että toimimattoman tiekunnan toiminta aktivoidaan ja / tai ns. pihatie aurataan 1.1.2022 jälkeen, tulee jokaiselle asianomaiselle postitse tuleva tiekuntien vastauslomake 13.9.2021 oleva palauttaa oman alueen tiekunnan kokouksen tai toimielimen käsiteltäväksi. Jos oma tiekunta ei ole tiedossa, ei haittaa. Tiekunta selvitetään puolestanne ja pyyntö toimitetaan oikealle tiekunnalle.

 

Lisätietoja antaa Harri Piltonen, Puh. 040 778 38 67 tai harri.piltonen@talkkarix.fi