Hailuodon koronatoimenpiteiden voimassaoloa jatkettu 12.1.2021 saakka

Kunnanhallitus on 15.12.2021 kokouksessaan tehnyt päätöksen jatkaa voimassaolevia koronatoimenpiteitä Hailuodossa 12.1.2021 saakka

Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaviruksen kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut alueen viranomaisia tiukentamaan rajoituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä antoi sunnuntaina 29.11. alueen kunnille uudet suositukset harkinnan mukaan toimeenpantavaksi. Suositukset noudattavat Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta (24.11.2020).

Hailuodon kunnanhallitus on kokouksessaan 1.12. linjannut edellä mainittuihin ohjeistuksiin/suosituksiin perustuen kunnan uusista koronatoimista seuraavaa (huom. päätöstä jatkettu 15.12.2020 olemaan voimassa 12.1.2021 saakka):

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön.

Julkisten tilojen sulkeminen

 • Hailuodon kunnan hallinnoimista julkisista tiloista suljetaan kunnantalo, kuntosali, liikuntahalli sekä koulu vapaa-ajan harrasteisiin liittyvän toiminnan osalta.
 • Kirjastossa rajoitettu palvelu.
 • Kunnantalolla huolehditaan sulun aikana lakisääteisten palveluiden järjestämisestä. Käytössä on sähköinen ja puhelinasiointi sekä asiointi ajanvarauksella.

Maskisuositus (koskee pääsääntöisesti yli 15-vuotiaita, poikkeuksena suositus maskien käytöstä yläkoulussa)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, esimerkiksi taksissa.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen.
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia ei järjestetä, poikkeuksena pienimuotoiset (max. 10 hlöä) muistotilaisuudet.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Keskeytetään yli 18-vuotiailta. Myös ikäihmisten päivätoiminta ja mielenterveysryhmän toiminta keskeytetään.
 • Nuorisotilatoiminta keskeytetään.
 • Koulun oma kerhotoiminta koulupäivän sisällä (siestatoiminta) sekä varhaiskasvatuksen tanssiryhmät jatkuvat, muu kerhotoiminta keskeytetään.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

Opetuksen järjestäminen

 • Kansalaisopiston kurssit pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan etäohjauksena.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt

 • Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.  

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan.