Europarlamenttivaalit 2019

Hailuodon kunta on yksi äänestysalue ja äänestyspaikka on Hailuodon kunnantalo (Luotosali), Luovontie 176.

Varsinainen vaali toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00-20.00.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.-21.5.2019 sekä ulkomailla 15.-18.5.2019. Ulkomailla olevassa suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan kuitenkin aloittaa jo keskiviikkona 8.5.2019.

Äänestyspaikka Hailuodon kunnantalolla on auki ennakkoäänestyksen aikana:

ke-pe 15.-17.5. klo 12.00-16.00
la-su 18.-19.5. klo 12.00-15.00
ma 20.5. klo 14.00-18.00
ti 21.5. klo 12.00-16.00

Äänestyspaikalle on mahdollisuus päästä pyörätuolilla.

Kotiäänestykseen oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan ennakolta siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseisen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua puhelimitse tai kirjallisesti viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen kello 16 keskusvaalilautakunnan sihteerille Tero Parkkiselle, p. 040 683 7506 tai osoitteeseen: Hailuodon kunnan keskusvaalilautakunta, Luovontie 176, 90480 Hailuoto. Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana.

HAILUODON KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA