Esiopetukseen ja kouluun ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022-2023

Tervetuloa kouluun ja esiopetukseen!

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Lasten uudet esiopetuspaikat toimintakaudelle 2022-2023 ovat haettavissa 28.2.2022 mennessä.
Maksuttomaan esiopetukseen hakeminen: vuonna 2016 syntyneet lapset ovat oikeutettuja maksuttomaan esiopetukseen lukuvuonna 2022–2023.

Esiopetukseen hakeminen tapahtuu varhaiskasvatuksen hakemuskaavakkeella. Samalla hakemuksella voi hakea myös täydentävää varhaiskasvatuspaikkaa esiopetuksen lisäksi, jos lapsi tarvitsee päivähoitoa. Hakemuksia saa päiväkodilta ja sen voi myös tulostaa kunnan sivuilta. Esiopetushakemus tulee palauttaa päiväkotiin 28.2.2022 mennessä.

Lisätietoa esiopetuksesta löytyy Hailuodon kunnan sivuilta: www. hailuoto.fi. Esiopetukseen liittyvissä asioissa voi ottaa myös yhteyttä päiväkodinjohtajaan puh. 044 497 3530/Eija Salonpää. Päiväkoti OnnenSaari, Kenttäläntie 8, 90480 Hailuoto

Kouluun ilmoittautuminen

Vuonna 2015 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2022-2023 alussa. Ilmoittautumislomake tulee palauttaa koululle tai päiväkoti OnnenSaareen 28.2.2022 mennessä. Koulun aloittaville järjestetään kouluun tutustumispäivä toukokuussa.

Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Kunta järjestää iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokan oppilaille, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Toiminta on maksullista, kuukausimaksu on 90 euroa. Hakemus tulee palauttaa 28.2.2022 mennessä koululle tai päiväkoti OnnenSaareen. Lisää tietoa koulun sivulla https://www.hailuoto.fi/paivahoito-ja-koulutus/ -> Peruskoulu

Tiedustelut palvelusihteeri Riitta Tero 040 6837 506 tai sivistysjohtaja Kaija Sipilä 044 497 3560.

 

Koulukuljetuksen hakeminen

Esikoululaiset ja koululaiset voivat hakea maksutonta kuljetusta. Oikeus kuljetukseen on oppilailla, joiden koulumatka on yli 5 km tai muu hyväksyttävä peruste. Huomioittehan, että esioppilaan haku- ja saattotilanteissa lapsi siirtyy aikuiselta aikuiselle.

Kuljetusta haetaan 28.2.2022 mennessä tai viimeistään 1 kk ennen kuljetustarpeen alkua. Hakemuslomakkeita saa päiväkoti Onnensaaresta, koululta, kunnantoimistosta ja koulun kotisivuilta.