ELY-keskus selvittää jäätien aukipidon mahdollisuutta tulevien vuosien osalta kevään 2022 aikana

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnistää Hailuodon jäätien jatkoon liittyvän selvityksen. Tehtävää varten perustetaan työryhmä, jonka jäseneksi tulee myös Hailuodon kunnan edustaja.

Hailuodon jäätie luokitellaan erityiseksi maantieksi. Tienpito perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Jäätie on suljettu talven 2022 osalta.  Liikenteenohjauslaitteet, muun muassa aurausviitat poistetaan 22.2. Jäätien alueella liikkuminen ei ole suotavaa turvallisuussyistä.