Expired: Elinvoimaa Hailuotoon – osallistu kyselyyn ja vaikuta!

Hailuodon kunta haluaa kartoittaa kyselyllä kaikki kuntalaisille elinvoimaa ja hyvinvointia tuottavat yritykset, järjestöt, yhteisöt ja muut tahot. Tavoitteena on tehdä toiminta näkyväksi sekä koota laaja-alaisia ja eri sektorirajat ylittäviä yhteistyöverkostoja. Näiden verkostojen avulla varmistetaan ja monipuolistetaan kunnan lähi- ja etäpalveluja sekä edistetään työllisyyttä.

Tällä kyselyllä selvitetään, minkälaisia toimintoja eri toimijat jo tällä hetkellä järjestävät Hailuodossa ja mitä uusia ideoita ja mahdollisuuksia palveluiden kehittämiseen yhteistyössä voisi olla. Yhteistyön tiivistämisellä voidaan esimerkiksi löytää uutta työtä ja toimeentuloa Hailuodon asukkaille samalla kun asumista, palveluita, turvallisuutta ja niiden kautta asumisviihtyvyyttä lisätään.

Olemme mukana Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeessa, jossa levitetään Arjen turvan toimintamallia Pohjois-Pohjanmaalle. Toimintamallissa kuntalaisten arjen turva muodostuu
toimeentulosta, palveluista, hyvinvoinnista ja osallisuudesta. Arjen turva on kuntien, järjestöjen, yritysten ja monien muiden toimijoiden yhteinen asia. Palveluverkosto rakennetaan olemassa olevista resursseista paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden yhteistyönä. Samalla tehdään tulevaisuuden kunnan toimintamallia, jossa asukkaista pidetään huolta yhteistyössä useiden
toimijoiden kanssa.

Kyselyyn vastanneiden yhdistysten ja järjestöjen kesken arvotaan 200 € suuruinen ylimääräinen avustus.

kunnanjohtaja
Aki Heiskanen

OHJE

Tarkemmat ohjeet kyselyn täyttämiseen löytyvät kyselystä!
Kyselyn voi keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Tämä edellyttää sitä, että on syöttänyt oman
sähköpostiosoitteen keskeytä-painikkeesta avautuvalla sivulla.

Kyselyn viimeinen vastauspäivä on sunnuntai 4.3.2018.

Kyselyyn pääset tästä linkistä:
https://www.webropolsurveys.com/S/147059D033A7C753.par