Expired: Avotulentekokielto päättyy 7.6. klo 16

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos on kieltänyt avotulen teon päätöksellään (pelastuslaki 379/2011 § 6). Kielto on astunut voimaan 30.5.2018 klo 10 ja koske seuraavia kuntia Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Tyrnävä ja Utajärvi).

Säätilan muututtua sellaiseksi, ettei enää ole perusteltua em. mukaiseen avotulentekokieltoon, päättää pelastuslaitos näiltä osin kumota tämän päätöksen 7.6. klo 14.00 alkaen. Ihmisiä kehotetaan seuraamaan Ilmatieteen laitoksen antamia metsäpalovaroituksia.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen tiedote avotulentekokiellon purusta 7.6.2018