Ympäristönsuojelu

Ympäristö on meidän kaikkien yhteinen ilon aihe ja sen huolehtimiseen voi jokainen vaikuttaa omalla toiminnallaan. Hailuodon kunnan ympäristönsuojelu on seudullistettu ja siitä vastaa Oulun seudun ympäristötoimi. Ympäristönsuojelu käsittää ympäristöä pilaavan toiminnan, jätehuollon, vesiensuojelun, ilmansuojelun, meluntorjunnan sekä maa-ainesten oton lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat, luonnonsuojeluun, virkistyskäyttöön ja maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat sekä ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin. Ympäristötoimen verkkosivujen kautta on mahdollista antaa palautetta.

Oulun kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö vastaa myös ympäristönsuojelun edistämisen koordinoinnista ja kehittämisestä.

Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta löytyy monipuolisesti alueellista ympäristötietoa, tietoutta kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista sekä ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Sivuilta löytyy tietoa myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sekä YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset.