Ympäristö

Ympäristö 900x350

Saaren ainutlaatuisen luonnon ja kulttuuriympäristön säilymisestä tulee huolehtia. Hailuoto on muodostunut maankohoamisen seurauksena useasta erillisestä saaresta ja saaren pinta-ala kasvaa jatkuvasti. Ympäristön ja luonnon arvo perustuu sen monimuotoisuuteen – saaressa on niin reheviä ranta-alueita kuin karua hiekkakangasta.

Hailuodon luonto on arvokas ja sitä pyritään säilyttämään tuleville sukupolville erilaisten suojeluohjelmien avulla. Suojelukohteina ovat sekä linnut, ranta-alueet että erikoiset harjumuodostumat. Maannousemarannikko elää ja muuttuu jatkuvasti ja muodostaa siten oman elävän suojelukohteensa.

Hailuodon rakennettua ympäristöä leimaa hyvin säilynyt talonpoikainen rakentaminen ja niinpä se yhdessä luontokokonaisuuden kanssa on nimetty yhdeksi Suomen kansallismaisemista, ainoana kokonaisena kuntana.