Palo- ja pelastustoimi

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on 17 kunnan pelastustoimesta muodostettu voittoa tavoittelematon liikelaitos osana Oulun kaupungin organisaatiota.

Pelastuslaitoksen tehtävät on määritelty pelastuslaissa ja -asetuksessa. Tärkeimmät tehtäväkokonaisuudet ovat tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy, onnettomuus- ja vahinkotilanteiden edellyttämä sammutus- ja pelastustoiminta sekä väestönsuojelu. Lakisääteisten tehtävien lisäksi pelastuslaitos vastaa Oulun ja Hailuodon sairaankuljetuksesta sekä järjestää yhdeksässä kunnassa sairaankuljetusta tukevaa ensivastetoimintaa.

Yhteystiedot:

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Hailuodon paloasema
Luovontie 176
90480 Hailuoto

Tarkemmat Hailuodon paloaseman yhteystiedot