Hätänumerot

Yleinen hätänumero on 112

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Kun soitat hätänumeroon 112:

 • vastaa kysymyksiin
 • toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
 • lopeta puhelu vasta, kun saat luvan

Myrkytystietokeskuksen päivystysnumero on 09 471 977 (suora) tai 09 4711 (vaihde)

Myrkytystietokeskus vastaa kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Keskus palvelee koko maata puhelimitse. Neuvontaa annetaan yleisölle ja terveydenhuollon ammattilaisille. Lisäksi keskus toimii tarvittaessa tietolähteenä viranomaisille ja tiedotusvälineille. Myrkytystietokeskuksessa ei hoideta potilaita eikä tehdä myrkkymäärityksiä.

Meripelastuksen hälytysnumero on 0294 1000 tai VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70

Soittaessasi merellä Meripelastuksen hälytysnumeroon:

 • kerro (aluksesi) nimi ja yhteystiedot
 • kerro tarkka tapahtumapaikka
 • kerro mitä on tapahtunut
 • kerro montako ihmistä on vaarassa ja onko loukkaantuneita
 • kerro mitä apua tarvitaan
 • Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan.

Kriisitilanteet

Järkyttävän tapahtuman johdosta asiakas, omainen tai viranomainen voi ottaa virka-aikana (ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–15) yhteyttä sosiaalityöntekijään, 044 497 3521. Hailuodon seurakunnan yhdyshenkilö on Marja Rantasuomela, 040 743 0382.

Virka-ajan ulkopuolella yhteyttä voi ottaa:

 • Oulun seudun sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen kautta,  112
 • Oulun kriisikeskukseen, 08-312 0611
 • Suomen Mielenterveysseuran valtakunnalliseen kriisipuhelimeen, 010 195 202