Yksityis- ja pihateiden talvikunnossapito

Yksityistielain (560/2018) uudistumisen myötä kunnilla ei ole velvoitetta hoitaa muuta kuin asemakaavatiet. Hailuodon kunta on tehnyt päätöksen, jonka mukaan vuoden 2022 alusta alkaen kaikkien yksityisteiden, tiekuntien ja -osakkaiden on järjestettävä yksityisteiden talvikunnossapito itse. Hailuodon kunta vastaa edelleen (Kaunakaupungintie, Sintantie, Metsäkuja, Ojakuja) sekä kunnan omien kiinteistöjen osalta talvikunnossapidosta. Kunta päättää myöhemmin mahdollisista tuista yksityisteiden ylläpitoon. Kunta voi myös poliittisella päätöksellään tukea tiekuntia tai ottaa yksityisteitä hoidettavakseen kokonaan tai osittain.

Yksityis- ja pihateiden talvikunnossapito on 1.1.2022 alkaen tiekuntien ja -osakkaiden vastuulla

Tiekuntien yhteistietojen ilmoittaminen / päivittäminen ositteeseen: https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Ilmoita / päivitä tiekunnan yhteystiedot

 


Mitä jos en kuulu vielä tiekuntaan?

Jos yksityisellä tiellä on vakituista asumista, joka ei kuulu vielä mihinkään olemassa olevaan tiekuntaan, täytyy tien kunnossapito vuoden 2022 alusta hoitaa jollain seuraavista vaihtoehdoista;

 1. Hoitaa tien auraus ja kunnossapito itse
 2. Liittyä tie kokonaisuutena jo olemassa olevaan erilliseen tiekuntaan
 3. Perustaa uusi tiekunta

Mitä jos olen tiekunnassa, mutta en tiedä tiekuntamme yhteyshenkilöä?

Tiedot yksityisteiden tiekunnista ja niiden yhteyshenkilöistä voi pyytää Maanmittauslaitokselta (asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi, p. 029 5301110)

Mitä tiekuntien ja tieosakkaiden tulee hoitaa 1.1.2022 alkaen

 • Tiekunta tekee toimintaansa koskevat päätökset yleisessä kokouksessaan.
 • Tiekuntien on hyvä pitää tiekunnan kokous ennen talvikunnossapidon muuttumista Hailuodossa ja ratkaista omalta osaltaan tien kunnossapitoon ja hallintoon liittyvät kysymykset. Tiekuntien on mm. tehtävä kokouksessaan päätös hakea avustusta tien kunnossapitoon kunnalta.
 • Tiekunta voi säännöillään helpottaa omaa toimintaa. Tiekunnan tulee kokoontua vuosittain tai vähintään 4 vuoden välein.
 • Tiekunnat vastaavat hallinnoimansa tien kunnossapidosta, tiekunnat voivat käyttää tieisännöitsijöiden asiantuntemusta tai toimia omatoimisesti.
 • Tiekunnan vastuulle kuuluu hoitaa myös talvikunnossapito alueellaan.
 • Tiekunnalla ei ole velvoitetta hoitaa muuta kuin tiekunnan vastuulla oleva yksityistie. Yksityisteitä ovat vain tiet, joille on lainperusteella annettu tieoikeus muulle taholle kuin rasitetulle kiinteistölle, ja tienpito on tullut tiekunnan vastuulle toimituspäätöksellä tai tiekunnan omalla päätöksellä.
 • Tiekunnan on hoidettava omalla vastuullaan oleva tien pito kaikkien tieosakkaiden tietarpeet huomioon ottaen, myös vähemmistö osakkaiden.
 • Maanmittauslaitos ratkaisee yksityisteihin liittyvät kysymykset yksityistietoimituksessa ja on velvollinen antamaan toimitusratkaisu tieasiaan hakemuksen jälkeen.
 • Päätöksentekijä tiekunnantiehen liittyvissä kysymyksissä on tiekunnan kokous.
 • Tiekunnat voivat palvelun järjestämisessä päättää itse talvikunnossapidon kattavuudesta sekä tehdä yhteistyötä toisten tiekuntien kanssa ja sopia yksittäisten pihateiden talvikunnossapidosta (pihatiet eivät ole tiekunnan vastuulla ilman molempien osapuolten erillistä hyväksyntää).
 • Tiekunta voi halutessaan vahvistaa itselleen säännöt, joilla tiekunnan ylläpitoa voi helpottaa valtuuttamalla katsomansa taho hoitamaan tiekunnalle kuuluvat velvoitteet.

 


Tärkeitä päätöksiä yksityis- ja pihateiden talvikunnossapidosta Hailuodossa

TIEDOTE yksityis- ja pihateiden talvikunnossapidosta 1.1.2022 alkaen

Aurausaluetiekuntien toimituskartat 2018:
Toimituskartta Keskikylä 1
Toimituskartta Keskikylä 2
Toimituskartta Kirkonkylä
Toimituskartta Kirkkosalmi
Toimituskartta Santonen 1
Toimituskartta Santonen 2

Aurausalueiden jako 2021

Aurausaluetiekuntien rajausesitys 2018

Hailuodon kunnanvaltuuston päätös 16.2.2021 § 5

Lisätietoja:

Hailuodon kunta
Markku Maikkola
markku.maikkola@hailuoto.fi