Toimenpidelupa

Toimenpidelupaa haetaan esimerkiksi julkisivumuutoksiin, katosrakennelmiin, yli 1,2 metriä korkeisiin raja-aitoihin ja mainoslaitteisiin. Myös huoneistojen jakaminen tai yhdistäminen, kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen ja maalämpöjärjestelmän rakentaminen vaatii toimenpideluvan hakemista.

Toimenpidelupaa haetaan toimittamalla toimenpidelupahakemus liitteineen Hailuodon kunnan rakennusvalvontaan.

Luvan hakemiseen tarvittavia asiakirjoja ovat:

1) Toimenpidelupahakemus
2) Piirustukset (pääpiirustukset)
3) Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset
4) Naapurille tiedottaminen
5) Tilastolomakkeet (RH1-lomake)
6) Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan hakemus