Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, kuten puiden kaatamiseen tai muuhun verrattavaan toimenpiteeseen yleiskaava-, asemakaava- tai rakennuskieltoalueella tarvitaan maisematyölupa.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Maisematyölupaa haetaan toimittamalla maisematyolupahakemus liitteineen Hailuodon kunnan rakennusvalvontaan, Luovontie 176, 90480 Hailuoto.